Wirada

Wirada byla wookijská světice, poslední doložený potomek královny Shoshawny. Jakožto svatá byla otevřeně uctívána až do imperiální okupace Kashyyyku, mezi její kněží patřily mimo jiné Amarra a Sarmarra.

Historie

Narodila se roku 2031 BBY v Lurkooro a ač pocházela z kdysi významného rodu Šošónů, živila se jako pasačka wroshyrových blech, čímž se chtěla vrátit k původnímu kočovnému stylu života.
Když jí bylo sto let, přepadli Lurkooro otrokáři a podařilo se jim zabít její rodiče a unést spoustu místních i ji. Když je pak prodávali na burze s otroky, Wiradě se podařilo zburcovat všechny, které postihl stejný osud jako ji, a dát se do boje s otrokáři. Ti vzdor potlačili a Wiradu nechali vplést do kola a pověsit do hlavní síně burzy jako odstrašující případ.1 Týden tam v bolestech umírala, ale ničeho nelitovala. Říká se, že když vydechla naposledy, oblohou proletěla kometa a v závěsu přiletěli rytíři Jedi, kteří všechny osvobodili. Otroci věřili, že se stal zázrak, že Wiradina duše přivolala rytíře na pomoc, a když se vrátili zpět domů, vybudovali pro ní svatyni s její sochou na památku. Tehdejší rytíři přiznali, že je přivolalo volání Síly, a velmistr nechal vyrobit korunu s krystaly kyber, kterou pak osobně položil na hlavu její sochy. V následujících stoletích se její misionáři dostali i na Kwookrrr a další wookijské kolonie.
V roce 301 BBY po ní byla pojmenována Wiradina stráž, vesmírná stanice, která měla přispět k vítězství v zubatých válkách.
Jeden z krystalů ve Wiradině koruně si k sobě v roce 34 BBY povolal Jessicu Karnis a stal se součástí jejího světelného meče.
Za Impéria přešel její kult do ilegality, ale existoval dál a modlil se u ní za lepší zítřky.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License