Wirada

Wirada byla wookijská světice, která žila přibližně kolem roku 2000 BBY.

Narodila se v Lurkooro a byla pasačka wroshyrových blech.
Když jí bylo sto let, její vesnici přepadli otrokáři a podařilo se jim unést spoustu místních i ji. Když je pak prodávali na burze s otroky, Wiradě se podařilo zburcovat všechny, které postihl stejný osud jako ji, a dát se do boje s otrokáři. Ti vzdor potlačili a Wiradu nechali vplést do kola a pověsit do hlavní síně burzy jako odstrašující případ. Týden tam v bolestech umírala. Říká se, že když vydechla naposledy, oblohou proletěla kometa a v závěsu přiletěli rytíři Jedi, kteří všechny osvobodili. Otroci věřili, že se stal zázrak, že Wiradina duše přivolala rytíře na pomoc, a když se vrátili zpět domů, vybudovali pro ní svatyni s její sochou na památku. Tehdejší rytíři přiznali, že je přivolalo volání Síly, a velmistr nechal vyrobit korunu s krystaly kyber, kterou pak osobně položil na hlavu její sochy. Jeden z těchto krystalů si k sobě v roce 34 BBY povolal Jessicu Karnis a stal se součástí jejího světelného meče.

Otevřeně byla uctívána až do imperiální okupace Kashyyyku, mezi její kněží patřila mimo jiné Sarmarra.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License