Winnemucca

Winnemucca byla Wookiee z kolonie Kwookrrr, herečka, reportérka KMH a pozdější členka posádky Jolly Jedie. Byla to trochu menší, ale přesto výstavní samička s prořízlou pusou a ostrými lokty, která se dokázala vecpat úplně všude a které jen tak něco neuniklo. Rozuměla několika galaktickým jazykům a v dospělosti mluvila spisovným shyriiwookem bez mateřského přízvuku.

Historie

Před rozkazem 66

Narodila se v roce 58 BBY na periferii největšího města na Kwookrrru a jako malá se chtěla stát herečkou, ovšem rodiče, prostí pastevci kozomutů, jí bránili. Teprve když si jejího talentu po absolvování střední školy všimli ti správní lidé a nabídli jí roli v reklamě na kozomutí sýr, pochopili její rodičové, že asi nemá cenu tomu bránit, a pro ni to byl odrazový můstek ke hvězdám.
Po několika dalších reklamách ji oslovila místní holovizní stanice, která jí nabídla místo reportérky, a ona bez většího váhání přijala. I nadále se sem tam mihla v nějaké reklamě, její největší rolí pak byla univerzální dědička obchodního impéria a dětská láska hlavního hrdiny jedné rovněž místní telenovely, kterou po dvou pronesených větách zastřelil hrdinův sok.
Kariéra reportérky ji proslavila výrazně víc, zejména tedy na Kwookrrru, i když kvůli ní procestovala celou galaxii a poznala i takové hvězdy, jako byly White Stripes nebo Nightwitch. Válka klonů jako taková ji minula, jen se v KMH museli vypořádat s tím, že klesá sledovanost, což Winnemucca zkoušela řešit vysíláním nahoře bez, s překvapivě slušnými výsledky.
V roce 19 BBY natáčela interview s Ding Dong Dugs, po kterém strávila noc s Leem, o čemž pak už nikdy nechtěla mluvit. Během vyhlášení rozkazu 66 byla doma na Kwookrrru a příchozí zprávy z vnější galaxie moc nechápala.

Občanská válka

S pádem Republiky se společně se zbytkem stanice pokoušela o kontrapropagandu a udržení morálky obyvatelstva veselými písničkami, ale pouze tím na sebe upoutali nežádoucí pozornost. Když na planetu přišlo Impérium, došlo před budovou KMH k brutálním, ale relativně krátkým bojům, vysílání bylo násilím ukončeno a Winnemucca přidělena ke stavbě a později údržbě baráků pro dětský pracovní tábor v Serrredi. Hrůzy, které tam viděla, ji několikrát dohnaly málem až k sebevraždě, ale slíbila si, že to přežije, Impériu na truc.
Krátce po bitvě o Yavin byla naložena na transport a odvezena na Kashyyyk, očipována a zapojena do nucených prací v Táboře 52. Společně s další spoustou otroků okopávala kashyyycký chmel a o dva týdny později byla zachráněna kashyyyckým odbojem. Ze základny v mlhovině Tyyyn se pak přestěhovala na Jolly Jedie, protože to znělo zajímavě, a byla jednou z pacientek, kterým IM-62 odoperovával inhibiční čip. Operace však neproběhla hladce a Winnemucca strávila nějaký čas v umělém spánku, než se medidroidovi podařilo ošetřit její nervové synapse tak, aby nehrozilo jejich poškození. Začátkem roku 1 ABY byla úspěšně probuzena a byla jí navržena lehká rekonvalescence. Začala se tedy opatrně socializovat a zjišťovat, co prošvihla.
Protože patřila k té atraktivnější části posádky, brzy dostala pár pozvání na čaj, ale všechny je odmítla s tím, že chce nejdřív zabít pár milionů imperiálů za to, co prováděli na Kwookrrru. Z téhož důvodu pak rychle přilnula k dětem a ve škole se je snažila hudebně vzdělávat, když jí k tomu paní učitelka Tatranca dala příležitost.
Začátkem dubna rozjela zkušební provoz lodního rádia, jímž každý den v 19:00 lodního času vysílala hudbu, novinky a rozhovory s členy posádky.

d20

Noble 4 / Holovid Star 2
STR 12 / DEX 10 / CON 10 / INT 16 / WIS 10 / CHA 17
Gather Information +14, Disguise +12, Bluff +10, Diplomacy +10, Entertain (acting) +10, Intimidate +10, Knowledge (music) +10, Spot +9, Listen +8, Sense Motive +7
Cosmopolitan (Gather Information), Fame, Alertness, Persuasive

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License