William Wayuun

William Wayuun, mezi přáteli známý jako Willy, byl Herglic, člen povstalecké buňky kapitána Simbaccy. Jeho hlavním přínosem bylo zásobování kapitána Křupky křupkami, ale společně se svým kolegou dováželi na Jolly Jedie i další zásoby a rozhodně patřil ke zdravému jádru skupiny. Uměl střílet z pistole, Krassusův frachťák Dvacet deka šunky pilotoval lépe než jeho majitel a nebýt mírné závislosti na hazardu, byl by to skoro světec.

Historie

Narodil se v roce 28 BBY na Miu Leptonis IV ve vesničce Raindale. Od sedmi let poslouchal, jak pod horou u nedalekého jezera spí stateční ochránci slabých a utlačovaných, a inspirovalo ho to tak, že se v dospělosti přidal k odboji.

  • Nějakou dobu po bitvě o Yavin nakupoval zásoby pro povstaleckou buňku na Tekillo III, které nakonec zůstaly na palubě.

d20

Scoundrel 8
STR 12 / DEX 10 / CON 14 / INT 16 / WIS 14 / CHA 10
Diplomacy +16, Gamble +12, Gather Information +12, Pilot +12, Knowledge (sports) +10
Trustworthy, Cosmopolitan (Diplomacy), Shady Merchant, Skill Emphasis (Diplomacy, Pilot), Starship Operation: Transports.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License