White Stripes

The White Stripes byla togrutská hudební skupina.
Už krátce před válkou klonů patřila mezi oblíbence Cae Vitthar a znala je i Joya Brannigan1. Přinejmenším jednou hráli pro Hutta Zorbo2 a díky svému ochrannému zbarvení se vyhnuli rvačce s Ding Dong Dugs3.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License