Warrbrug

[„Je čerstvá!“]
- Warrbrug na tržišti

Warrbrug byl Wookiee z Kashyyyku, vyhlášený rybář, jeden z prvních kolonistů Alaris Prime a později člen posádky Jolly Jedie. Byl to pořádný kus chodícího koberce, zkušený námořník s tmavě hnědou srstí. Měl sbírku korýšů, ve volném čase se potápěl nebo plavil na plťkách a byl velkým fanouškem Bílých humrů. Často si ho pletli s Warrburgem, ale to byl někdo úplně jiný.

Historie

Narodil se roku 61 BBY v Kachirhu. Jeho matkou byla vyděděná šlechtična z rodu Tlacochitli, otcem prostý rybář, s nímž Warrbrug od raného dětství vyrážel na výpravy na moře. Učil se lovit ryby a další havěť, vázat sítě i řídit plachetnici, to všechno aniž by tušil, že disponuje modrou krví. V dospělosti si hodlal pořídit vlastní loď, ale spoření šlo pomalu a když dostal příležitost podívat se na nedaleký měsíc jako jeden z prvních kolonistů, neváhal ani vteřinu. Následné koloniální války s Obchodní federací se sice účastnil jenom jako zásobovač, ale i tak významně přispěl k vítězství Wookiů a byl na svůj příspěvek náležitě hrdý. Peněz ale moc nevydělal, a tak se rozhodl, že na Alaris Prime zůstane.
Usadil se v táboře, z nějž následně vyrostla rybářská osada Valyarr, a navzdory nízkému věku se stal jejím prvním náčelníkem. S velkou slávou pak přivítal Michurrina, který v jejich vesnici šlechtil jablka a podařilo se mu tam několik zajímavých pěstitelských průlomů. Na skupinu Trandoshanů, kteří se u nich chtěli také usadit, nejdřív koukal dost podezřívavě, ale pak je přijal a nikdy tohoto rozhodnutí nelitoval. Spřátelil se s Hesskou, nadále aktivně vyrážel na moře za rybami a korýši a až do pádu Republiky se měl moc dobře.
Jeho posledním aktem z pozice náčelníka bylo varování zbytku vesnice, že se něco děje, ale pak už na měsíčku přistáli otrokáři a jeho i s ostatními vesničany nahnali do fabrik, kde už se moc dobře neměl. Chyběl mu mořský vzduch, zápasení se stokilovými humry a krevetové koktejly, montoval tranzistory do vysílaček v AT-AT a strašně trpěl.
Tři týdny po bitvě o Yavin měl být očipován a poslán na stavbu druhé Hvězdy smrti, ale během mezipřistání v Táboře 52 byl zachráněn kashyyyckým odbojem a posílil buňku povstání, která měla k dispozici venator se spoustou vody, kde mohl pěstovat krevety1 a být opět nápomocný správné věci. Svého úkolu se zhostil znamenitě, ve vyhrazených nádržích se to záhy jen hemžilo a zanedlouho bylo možno okoštovat korýšovici.
Ve volbách nového kapitána po závodech na Raxusu Prime mu svůj hlas dala velká část Wookiů z Alaris Prime a dokonce i pár Trandoshanů, on sám volil starého dobrého Michurrina. V následujících měsících se věnoval hlavně pěstování korýšů a posilování vztahů mezi Wookii a Trandoshany, což mu šlo taky parádně. Ještě parádněji mu šlo nabalování Tamiccy, která se v říjnu 0 ABY probrala z umělého spánku a k jeho vlastnímu překvapení mu dala přednost před ostatními nápadníky. Užil si obě svatby a na té druhé s Tamiccou tančil až do rána, nicméně měl pořád trochu zábrany z toho, že se narodila až v době, kdy on už byl náčelníkem.
19. 4. 1 ABY šel zkontrolovat podivný rámus a zjistil, že jsou za něj zodpovědné děti s raketometem, ale protože už neměly munici, jen dohlédl na uhašení požáru a dal jim pokoj.

d20

Fringer 10
STR 14 / DEX 14 / CON 20 / INT 10 / WIS 10 / CHA 10
Hide +12, Swim +12, Knowledge (crustaceans, fish) +10, Profession (fisherman), Survival +10, Craft (fishing gear) +8, Intimidate +8
Merchant Trader, Athletic, Stamina, Endurance, Persuasive
Scrounging

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License