Warrbrug

[„Je čerstvá!“]
- Warrbrug na tržišti

Warrbrug byl Wookiee z Kashyyyku, vyhlášený rybář a jeden z prvních kolonistů Alaris Prime a později člen posádky Jolly Jedie. Byl to kus chodícího koberce, zkušený námořník, měl sbírku korýšů a ve volném čase se potápěl. Často si ho pletli s Warrburgem, ale to byl někdo úplně jiný.

Historie

Narodil se v Kachirhu někdy před rokem 50 BBY do rodiny rybářů, vyrážel s otcem na výpravy na moře a když dostal příležitost podívat se na nedaleký měsíc jako jeden z prvních kolonistů, neváhal ani vteřinu. Následné koloniální války s Obchodní federací se sice účastnil jenom jako zásobovač, ale i tak byl na svůj příspěvek náležitě hrdý.
Po válce se usadil v táboře, z nějž následně vyrostla rybářská osada Valyarr, a stal se jejím náčelníkem. Na skupinu Trandoshanů, kteří se tam chtěli usadit, nejdřív koukal dost podezřívavě, ale pak je přijal a nikdy tohoto rozhodnutí nelitoval. Spřátelil se s Hesskou, nadále aktivně vyrážel na moře za rybami a korýši a až do pádu Republiky se měl moc dobře.
Jeho posledním aktem z pozice náčelníka bylo varování zbytku vesnice, že se něco děje, ale pak už na měsíčku přistáli otrokáři a jeho i s ostatními vesničany nahnali do fabrik, kde už se moc dobře neměl. Chyběl mu mořský vzduch, zápasení se stokilovými humry a krevetové koktejly, montoval tranzistory do vysílaček v AT-AT a strašně trpěl.
Tři týdny po bitvě o Yavin měl být očipován a poslán na stavbu druhé Hvězdy smrti, ale během mezipřistání v Táboře 52 byl zachráněn kashyyyckým odbojem a posílil buňku povstání, která měla k dispozici Venator se spoustou vody, kde mohl pěstovat krevety1 a být opět nápomocný správné věci.

d20

Fringer 10
STR 14 / DEX 14 / CON 18 / INT 10 / WIS 10 / CHA 10
Hide +12, Swim +12, Knowledge (crustaceans, fish) +10, Profession (fisherman), Survival +10, Craft (fishing gear) +8, Intimidate +8
Merchant Trader, Athletic, Stamina, Endurance, Persuasive
Scrounging

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License