Warfarrin

Warfarrin byl Wookiee z Alaris Prime, šamanský učeň, polní medik a později člen posádky Jolly Jedie. Pocházel ze šlechtického rodu, ale nechtěl s ním mít nic společného. Měl dva mladší sourozence, Heggeru a Heparrina.

Historie

Před rozkazem 66

Narodil se v jednom z táborů na Alaris Prime krátce po vítězství kolonistů nad Obchodní federací, tedy někdy po roce 36 BBY. Jeho rodiče na měsíc sice dorazili hned s první vlnou, ale byli to zhýčkaní aristokraté, kteří k výhře nijak zásadně nepřispěli a naopak měli v plánu na kolonizaci pohodlně zbohatnout. Warfarrinovi se to už v mládí nelíbilo, často prchal do lesů a při jednom takovém útěku narazil na šamana Uwaccu, který ho začal učit, jak využít dary lesů ku prospěchu všech.
Plnohodnotným šamanem se sám nikdy nestal, protože se začátkem války klonů, když mu bylo nějakých čtrnáct let, měsíc opustil a přidal se k Velké armádě Republiky, pro kterou působil jako polní medik. Klony si na něj musely nějakou dobu zvykat, ale protože je na bojišti sešíval fakt parádně, brzy si získal jejich respekt a moc rády viděly, jak se ve své dřevěné zbroji žene přes bojiště, aby někoho zachránil. Během válek se potkal se Zymmem i Roccem, ale nikdy s nimi nezůstal příliš dlouho.
Účastnil se i bitvy o Kachirho v posledních hodinách války. Ačkoliv ho však klony po vydání rozkazu 66 nezastřelily, byl během následujících dní dopaden otrokáři a poslán na nucené práce do jednoho z prvních koncentračních táborů na Kashyyyku. Po několika letech byl přesunut do Tábora 52, aby okopával kashyyycký chmel, a protože byl tou dobou již vybaven inhibičním čipem, ani se nebránil.

Občanská válka

Tři týdny po zničení Hvězdy smrti byl zachráněn kashyyyckým odbojem a ocitl se na základně v mlhovině Tyyyn. Odtamtud ale záhy putoval na loď povstalecké skupiny kapitána Simbaccy, protože slyšel, že by tam snad měl být jeden zkušenější šaman.

Potenciália

Jeho znalosti se na palubě určitě hodily, ať už při léčení ran nebo při vaření čajů z bylin v hangárové zahradě. Rovněž se tam znovu setkal se svými mladšími sourozenci a měli co dohánět.

d20

Noble 3 / Field Medic 5
STR 14 / DEX 12 / CON 12 / INT 14 / WIS 16 / CHA 12
Treat Injury +18, Craft (medicine) +12, Listen +12, Spot +12, Diplomacy +10, Knowledge (Alaris Prime, herbology) +10, Profession (shaman) +8, Sense Motive +8
Cosmopolitan (Treat Injury), Surgery, Alertness, Armor Proficiency (light)
Inspire Sympathy

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License