Warfarrin

Warfarrin byl Wookiee z Alaris Prime, šamanský učeň, polní medik a později člen posádky Jolly Jedie. Pocházel ze šlechtického rodu Tlacochitli, ale nechtěl s ním mít nic společného. Měl dva mladší sourozence, Heggeru a Heparrina.

Historie

Před rozkazem 66

Narodil se roku 38 BBY v Chendrrlu a byl tak příslušníkem první generace Wookiů, co se narodili po vítězství kolonistů nad Obchodní federací. Jeho rodiče na měsíc sice dorazili hned s první vlnou lodí, ale byli to zhýčkaní aristokraté z Tunnatutikanu, kteří k výhře nijak zásadně nepřispěli a naopak měli v plánu na kolonizaci pohodlně zbohatnout. Warfarrinovi se to už v mládí nelíbilo, často prchal do lesů a při jednom takovém útěku narazil na šamana Uwaccu, který ho začal učit, jak využít dary lesů ku prospěchu všech. Během výcviku se nádherně sehráli a prakticky beze slov zachránili život nejednomu lovci, kterého v lese něco pokousalo.1
Plnohodnotným šamanem se však Warfarrin nikdy nestal, protože se začátkem války klonů, když mu bylo šestnáct, měsíc opustil a přidal se k Velké armádě Republiky, pro kterou působil jako polní medik. Klony si na něj sice musely nějakou dobu zvykat, ale protože je na bojišti sešíval fakt parádně a navíc mazal přírodními mastmi, brzy si získal jejich respekt a moc rády viděly, jak se ve své dřevěné zbroji žene přes bojiště, aby někoho zachránil. Během válek se potkal se Zymmem i Roccem, ale nikdy s nimi nezůstal příliš dlouho. Za nejzajímavější považoval setkání se seržantem Roccem a jeho komandem v roce 21 BBY.
Účastnil se i bitvy o Kachirho v posledních hodinách války. Ačkoliv ho však klony po vydání rozkazu 66 nezastřelily, byl během následujících dní dopaden otrokáři a poslán na nucené práce do jednoho z prvních koncentračních táborů na Kashyyyku.

Občanská válka

Po několika letech byl přesunut do Tábora 52, aby okopával kashyyycký chmel, a protože byl tou dobou již vybaven inhibičním čipem, ani se nebránil. Tři týdny po zničení Hvězdy smrti byl zachráněn Kashyyyckým odbojem a ocitl se na základně v mlhovině Tyyyn. Odtamtud ale záhy putoval na loď povstalecké skupiny kapitána Simbaccy, protože slyšel, že by tam snad měl být jeden zkušenější šaman. Ten však měl spoustu jiné práce, Warfarrin netlačil na pilu a sám byl brzy dost zaměstnaný tím, jak pomáhal IM-62 s péčí o hromadu chlupáčů, jimž byly vyoperovávány inhibiční čipy. Rovněž se začal profilovat na týmového zdravotníka FC Hromfárač, takže o pacienty neměl nouzi.
Nějakou dobu poté, co byl na lodi vyhlášen výjimečný stav, byly jeho zkušenosti shledány potenciálně přínosnými k úspěchu operace Trebuchet, a tak 10. 8. naskočil na palubu AT-TE a společně s několika dobrovolníky zamířil na Oarlig, kde se v Kančím hnízdě připravovali na zátah proti Inkvizici. K vlastnímu útoku došlo 28. 8., čtyři dny poté, co se Warfarrin na palubě Götterdämmerungu seznámil s Baldy Crew, jimž pak na povrchu Karafuta kryl zadky se dvěma taktickými štíty. Akci kupodivu přežil, během oslav v Kančím hnízdě společně s Dwaynem vymysleli, co přesně stříknout zajatkyni do žíly, aby se neprobrala, ale ani nepotratila, a tuze si pochvaloval Kance.
Po návratu na loď pokračoval v péči o vznikající fotbalový tým i ostatní členy posádky a koncem března byl tak vytrvale pruzen Champbaccou, aby byl v pohotovosti kvůli očekávanému porodu Erris, že mu předepsal prášky na uklidnění. U porodu následně pomáhal a utvrdil se v přesvědčení, že bude radši i nadále sešívat postřelené a jinak zraněné dospělé jedince. V následujících měsících se věnoval snahám sehnat kashyyyckou koku, kterou začal i přes Frodirrovu sabotáž2 relativně úspěšně pěstovat, a také snahám doplnit si vzdělání od šamana, který se tam občas stavoval. Políčku konopí, o které se staral společně s Rafficem, se dařilo podstatně méně než koce, ale on se nevzdával a nadále se snažil zajistit zásobování lodi kvalitní trávou.3
Volný čas trávil zejména se sourozenci, přičemž sestra mu i pomáhala s pěstováním, a sblížil se i s Popichipeyotlem, jehož tajemství respektoval a nehodlal prozrazovat.

d20

Noble 3 / Field Medic 6
STR 14 / DEX 12 / CON 12 / INT 14 / WIS 16 / CHA 12
Treat Injury +22, Spot +15, Craft (medicine) +12, Listen +12, Diplomacy +10, Knowledge (Alaris Prime, herbology) +10, Profession (shaman) +10, Sense Motive +8
Cosmopolitan (Treat Injury), Surgery, Alertness, Armor Proficiency (light), Skill Emphasis (Treat Injury)
Inspire Sympathy

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License