Warawara

Warawara byla zrzavá Wookiee z Kashyyyku, kuchařka v sídle náčelníka Pachacuteca z Ittummi.

Historie

Narodila se roku 4561 BBY v Llullaillaco, ale už v raném mládí vyrazila na zkušenou do světa a už se nevrátila, protože našla práci snů v Ittummi. Vařila tam samotnému náčelníkovi a jeho rodině, a i když si jí on ani jeho choť vlastně moc nevšímali, nedalo se to samé říct o jejich mladším synovi Kurruchichovi, kterému padla do oka o to víc a někdy kolem roku 4500 BBY měli v troubě něco důležitějšího než husomuta na medu.
Radostnou novinu, že je v očekávání, však bláznivému druidovi sdělit nestihla, protože zmizel neznámo kam, a správně tušila, že jeho rodina by z toho moc nadšená nebyla, a tak jako otce uvedla neznámého vojína a mrně vychovávala sama. Předala mu všechno, co věděla o vaření a pečení, a neplánovaně tak položila základy docela dlouhé linie ittummských kuchařů a cukrářů.
Po její smrti v roce 4138 BBY se tahle neoficiální linie rodu Chimalli dál ředila krví neurozených chlupáčů a byla profesně přerušena až s Montezzumou, jemuž oba kulinářsky schopné rodiče zabili zygerrianští otrokáři a on se pro nedostatek vhodných vzorů stal berserkerem. Větev pak nicméně pokračovala dál, a to přinejmenším do období občanské války.

Zrcadlový vesmír

V zrcadlovém vesmíru se specializovala na veganskou kuchyni a tamní verze Kurruchiche z Kashyyyku neodletěla sama, nýbrž se skupinou několika desítek dobrovolníků. Těhotná Warawara se k nim stihla přidat a na Alaris Prime pomáhala se zakládáním naturalistické kolonie, kde platil zákaz používání vesměs jakékoliv vyšší techniky. Jejich syn byl prvním dítětem narozeným na měsíčku, ale než kolonii skryl gravitační stín planety, stihl odtamtud ještě na lodi zvědavých turistů utéct zpátky na Kashyyyk. Ačkoliv vládnoucí větev rodu Chimalli jeho nárok zpochybňovala a k moci ho nepustila, informace o krevní příslušnosti k rodu krále Chimalpopoccy se v jeho linii předávala dál až k Darth Wangovi.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License