Vzpoura v Nihlus Hollow

Vzpoura v Nihlus Hollow: 4. 10. 10 BBY
Kdo se zúčastnil: Deek, Jergo, Jerry, On v podobě Gurrgura, Sadin Sax, Voh-Jin Sanseator Misto, Wyrrgy
Místo určení: Expanze, sektor Inra-su-Mar, soustava Mar-tu, planeta Fisup VI

Úvod do děje

Wyrrgy už čtvrtým rokem otročil v pracovním táboře a i když byl znamenitý obchodník, který dokázal sehnat a prodávat zboží i za plotem tábora, stejně hledal příležitosti, jak uprchnout. Dozvěděl se tak o spoustě duší, které s ním v táboře žily, zejména o Deekovi, se kterým se spřátelil. Z rozličných důvodů pak s nabídkou spolupráce při plánování útěku oslovili vybrané vězně, Voh-Jina, Sadina, Jerga a Gurrgura. Všichni byli ochotní se na útěku podílet a každý z nich byl důvěryhodným partnerem. Pomáhal jim i Jerry, bývalý voják jednotek ARC, přítel jeho bratrance Chlouppka a jeden z hlavních dozorců.
Přípravy k útěku se daly do pohybu, když tu si jednoho dne Wyrrgyho z ničeho nic předvolal velitel tábora.

Detaily

4. 10. 10 BBY

08:00 Wyrrgy byl předvolán Nommodem k výslechu.
08:25 Nommod dal příkaz k mučení Wyrrgyho, ze kterého chtěl dostat detaily o domnělé vzpouře.
08:31 Jerry odblokoval na dálku Wyrrgyho pouta.
08:32 Jeckl Nommod měl o šest zubů méně a frakturu lebky více. Byl vzat Wookiem jako rukojmí.
08:33 Jerry vypustil táborovým rozhlasem falešnou zprávu, že byl Wyrrgy při mučení zabit.
08:35 Běsnící Deek dal spontánně do pohybu vzpouru, která se šířila celým táborem.
08:55 Sadin, ozbrojený jen vězeňským nožem, dal všanc svůj život a zabil dva strážné u vchodu do kremační budovy.
09:12 Jergo nalezl nejslabší místo obvodové zdi.
09:20 Otvorem ve zdi se protáhli a seběhli z kopce na přistávací plochu, kde byl odstaven malý imperiální raketoplán třídy Lambda.
09:26 Voh-Jin usedl do pilotního křesla a rozdal instrukce ostatním, jak připravit loď k co nejrychlejšímu startu.
09:28 Deek si všiml, jak od hlavní budovy, ze které se kouřilo, sbíhá Wyrrgy s Nommodem v podpaží a v patách mají skupinu šesti imperiálů.
09:29 Wyrrgy naskočil do lodi a odlepili se od země.
09:30 Na oběžné dráze všichni propukli v radostný jásot nad znovu nabytou svobodou a skutečností, že Wyrrgyho smrt byl jen hoax.

Voh-Jin udělal krátký skok hyperprostorem k vesmírné oáze SpaceFoam, Deek nacpal Nommoda do odpadkového modulu a vyhodil ho airlockem pryč z lodi. Voh-Jin provedl další miniskok k malé elektronové bouři, riskl průlet, čímž usmažil všechny komunikační vysílače, a pak již bez strachu ze sledování opustili Inra-su-Mar a vydali se na Wyrrgym zvolené bezpečné místo, do jeho zašívárny v Nirgorově pásu.

Následky

Wyrrgyho osvobození dalo do pohybu vše a díky tomu existuje i Wyrrgypedie.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License