Vusda

Vusda byl člověk a člen letky Černí ohaři. Létal pod označením Ohař 8.
Roku 29 BBY byla jejich základna na Yag'Dhulu napadena žoldáky a on zemřel při obraně. Wyrrgy moc plakal.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License