Vulnera Sanentur

Vulnera Sanentur byla prastará technika očišťování krystalů kyber. Uživatel Síly mohl s její pomocí vyléčit krvácející krystal, který si předtím někdo podmanil, a zvrátit poškození, které tímto traumatickým postupem vznikalo. Viditelným následkem byla změna barvy čepele krystalem produkovaného meče z červené nejprve na bílou, přičemž k takovému pokroku bylo kromě soustředění a znalostí struktury krystalu a léčení zapotřebí několik hodin nerušené meditace. S dalším úsilím bylo možné vrátit krystalu i jeho původní barvu, ale provádělo se to jen ve výjimečných případech.

Historie

Technika byla objevena krátce poté, co byl zjištěn důvod rudnutí světelných mečů Sithů a temných uživatelů Síly obecně, ale ani v dávných dobách nebyla příliš používaná. Ovládali ji nicméně Aywen Aisling a její učedník, pozdější mistr Fulan H'orn, v letech Republiky, s úbytkem počtu Sithů, byla postupně zapomenuta. K jejímu znovuobjevení došlo v roce 20 BBY, kdy Jessica Karnis a Simbacca objevili v pyramidě na Magna Cortax jeden z holocronů mistra H'orna, který později v bezpečí enklávy otevřel velmistr Champbacca. Ačkoliv ji v té době nepovažoval za příliš užitečnou, teoreticky si ji osvojil a podělil se o ni přinejmenším s Chlouppkem.
Za vlády Impéria, když byl ztracen zdroj čistých krystalů na Ilumu, byla najednou celkem užitečná, protože temných mečů se docela urodilo, ale málokdo disponoval dostatečnými znalostmi na jejich očištění. Champbacca si to prakticky vyzkoušel na krystalech z meče Siony a mnohem později na tom z meče Ruukiho a seznal, že by se to skutečně budoucím generacím hodit mohlo.
13. 8. 0 ABY se Champbacca a Chlouppek pokusili společně očistit krystal Roxův, ale neuspěli.
13. 4. 1 ABY použil Champbacca techniku na krystal z dalšího inkvizitorského meče, bez větších potíží jej očistil a vložil ho do Chlouppkova světelného meče, aby měl Zothar Hanak důkaz o úspěšném splnění mise.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License