Vrtava

Vrtava byla řeka na Kashyyyku. Pramenila několik desítek kilometrů severně od Lurkooro, po většinu svého toku směřovala na jihovýchod, protékala Tyrvrarrem a vlévala se do moře jen pár kilometrů na západ od Kachirha. Šlo o relativně významnou a vydatnou řeku, ovšem téměř celou ji kryly vysoké wroshyry.

Historie

Její koryto se historicky měnilo jen minimálně a vysoká vegetace ho držela na jednom místě už od planetárního pravěku. Představovala nepřekonatelnou hranici pro stáda bitonomutů, migrační cestu pro mravence woora a výhodný zdroj rybomutů pro původní obyvatele západní části kontinentu, kteří ji v omezené míře využívali i k dopravě. Její jméno se v jistém dialektu prastarého shyriiwooku dalo přeložit jako "kurýr osudu", což vycházelo z tradice, kdy do ní na horním toku mladé páry házely šišku a z jejího pohybu v proudu věštily svou budoucnost.1
Později byl v jejím řečišti objeven zdroj šperkařsky atraktivní horniny meteoritického původu nazvané podle řeky vrtavín. Pátrání po výstavních kouscích vrtavínu pak představovalo nejen zábavu, ale i potenciální zdroj příjmů, načež dokonce vznikla lokální tradice používat takové kusy jako zásnubní dary.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License