Vrook

Hrabě Vrook byl člověk z Mygeeta, majitel Ledové placatky.
Mezi lety 39 a 35 BBY si vzal Joyu Brannigan, ale ta ho jenom využila jako sponzora na další cesty, zmizela a on v roce 21 BBY požádal o rozvod1.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License