Vooj-tae

„Já nic!“
- Vojtova univerzální obhajoba

Vooj-tae, zvaný též Vojta, byl uličník, neúspěšný kandidát na padawana Řádu Jediů, student enklávy na Miu Leptonis IV a šikovný gambler.


Jméno: Vooj-tae
Rasa: člověk
Datum narození: 34 BBY
Planeta narození: Shelkonwa
Datum úmrtí: 12 BBY
Planeta úmrtí: Tortuga
Barva očí: šedá
Barva meče: zelená
Frakce: Řád Jediů, Duhoví rytíři

Vzhled

Byl to malý a hubený blonďák, který se s česáním vlasů po ránu většinou nezdržoval, čímž v dětství jenom podtrhoval vizáž malého výtržníka a později darebáka překypujícího nedbalou elegancí. Výrazným rysem jeho hlavy byly odstálé uši, což ho pronásledovalo i ve vyšším věku, a šedé oči. V dospělosti se dost vytáhl, ale pořád měl v oku jakousi jiskru neplechy a mistrně ze sebe dělal bezelstné pako.

Povaha

Veselý a cholerický, náladový a vztahovačný, vesměs líný a trochu sobecký, zejména tedy v dětství. Byl si moc dobře vědom své inteligence a nadání v Síle, ale nikdy nebyl moc ambiciózní. Byl to spíš bavič a šašek, nic mu neudělalo větší radost než když něco zahlásil a rozesmál tím celý klan v Chrámu. Měl problémy s autoritou, byl drzý a nestyděl se říct svůj názor, i když zrovna nikoho nezajímal. Nebyl příliš schopný sebereflexe a i v dospělosti měl tendence zbytečně riskovat. Měl rád kolektivní sporty a béčkové filmy, nesnášel pohled na krev.

Rodina

Svou rodinu nepoznal, ač se ji krátce po přijetí do enklávy snažil najít. Šlo o průměrné, ničím nezajímavé měšťany ze Shelkonwy.

Důležité vztahy

  • Peelo, kámoš na voloviny.
  • Nina Michaelis, nemesis. Nenáviděná školnice, která mu překazila spoustu legrace, ale které to celkem úspěšně vracel.
  • Valla Rhake, kamarádka z enklávy. Málem z toho bylo i něco víc, ale ti dva byli příliš nekompatibilní.

Dovednosti

Sílu používal spíše prakticky. Nejlepší byl v pohybu, velice rychle běhal, výborně skákal a měl vysoce rozvinuté reflexy. Telekinezi používal také poměrně často, ale nikdy v ní extrémně nevynikal, se stíhačkou by asi nepohnul. Už jako dítě hrál dobře dejarik a další hry, v dospělosti pak ovládl i sabacc a další hry hazardní, takže měl poměrně dobře rozvinuté strategické myšlení. Dále uměl výborně stříhat ušima a vůbec dokázal donutit své mimické svalstvo až k neuvěřitelným věcem. V pubertě dost přičichl ke sledovací technice, zejména ke kamerám, řiditelným dronům a vůbec věcem, co se dají propašovat do dívčích sprch. Znal taky skoro nazpaměť Královskou knihu vtipů.
Trénoval téměř deset let v Chrámu Jediů na Coruscantu jako žák, ale s cvičným mečem mu to příliš nešlo a po zbytek života preferoval blaster. Meditování také nebyla jeho silná stránka, přišlo mu to jako dospělácká pitomost.

Životopis

Před rozkazem 66

Ve dvou letech byl bez znalosti své rodné planety nebo rodičů odveden do Chrámu, kde byl dalších deset let trénován v jednom z klanů. Velice toužil se dozvědět o sobě něco víc, ale nikdo v Chrámu mu nechtěl cokoliv říct a do archivu neměl přístup. Nikdy se ale nepřestal vyptávat a pomalu začal ovlivňovat i své spolužáky, čehož si všimli mistři. Přišlo několik pokárání, zejména když pak provedl několik vylomenin za mistra Champbaccu, který jej uplácel žvýkačkami.1 Nějakou dobu před začátkem války klonů přesvědčil Vooj-tae pár dětí z klanu, aby s ním podnikly vloupání do archivu Jediů s cílem zjistit informace o svých rodinách. Byli však při tom přistiženi mistryní Jocastou Nu dřív, než se stačili něco pořádného dozvědět. Jediné, na co se Vojta stihl podívat, byla informace, že ho v jeho dvou letech předal jedijským rekrutérům nějaký prostředník jménem Neo Nalto na Shelkonwě. Následoval pro něj okamžitý trest: přeřazení k farmářským sborům na Taanabu.
I v nuzných podmínkách na farmě si dokázal najít nějaké to vyžití a velmi se tam skamarádil s Rodianem Peelem, se kterým si často hráli na droideky. Zemědělská idyla (ani nuda) však nevydržela dlouho a hospodářství bylo napadeno teroristickou skupinou Bhushovo kopí, která za zajaté členy Řádu požadovala výkupné. Zachránili je sice mistři Champbacca a Woallc Con-Denyzz, ale během akce došlo k obrovskému výbuchu, po kterém měli Vojta a další farmáři možnost odejít do ilegality a předstírat smrt, čehož většina využila. Vooj-tae, Peelo, Rahm Maawr, Neva Habili i Lempix se pak stali prvními velkými posilami nově budované enklávy na Miu Leptonis a vypadalo to, že všechno bude přímo perfektní.
V novém domově se mu líbilo zejména proto, že tam měl spoustu kamarádů, čas na blbiny a velmistr ho vesměs nijak neomezoval, jen v nejhorších případech směroval jeho aktivity správným směrem. Hned v prvních dnech po přijetí ho také vzal na Shelkonwu, kde našli jeho rodiče, chvíli je z dálky sledovali a Vooj-tae pak došel k závěru, že s někým tak nudným nechce mít nic společného, krev nekrev. Náladu mu kazilo také neustálé buzerování školnicí, která ho často přistihla při činu, a společně s Peelem tedy figurovali jako nejaktivnější přispěvatelé do Akademické knihy hříchů.
Zbytek války klonů strávil většinou v enklávě, kde vymýšlel lotroviny, k nimž občas ne moc úspěšně přibrali i velmistrova syna, nebo na kurzech přežívání. Nezbyl na něj žádný volný mistr, ale Vojta si nestěžoval. V posledním roce války byli s Peelem na společné misi a posekali tam jednoho bitevního superdroida.2
Když se připravoval výsadek na Kashyyyk, kde se schylovalo k bitvě, musel zůstat doma a během vyhlášení rozkazu 66 byl tedy v bezpečí jeskyně.

Občanská válka

Až do roku 15 BBY se dál učil a rostl, pročež pro něj bylo stále větší peklo být v jedné jeskyni s Jessicou a dalšími prsatými stvořeními, pro které byl jenom veselým klučinou. O tom, že s ním hormony třískaly i bez přispění feromonů slečny Brannigan, nemluvě. S evakuací akademie začátkem roku 14 BBY musel i on kopnout do vrtule, ale ještě před odletem přispěl svými znalostmi k zapastění chodeb a přípravě nástrah na jednotky Inkvizice. Při poslední obhlídce záchodů našel nehlídanou knihu o jeho hrdinných skutcích, zmocnil se jí a společně s ostatními odletěl na Jolly Jedie, který je měl dostat do bezpečí. Na jeho palubě však stejně jako většina ostatních zůstal jen krátce.
Jakmile se rozloučili, zamířil společně s Vallou na Alderaan, ale dlouho spolu nevydrželi a jejich cesty se rozešly. Jeho další putování bylo poněkud chaotické, protože se aktivně vyhýbal kontaktu s Impériem a zároveň se snažil co nejvíce vydělat v nejrůznějších kasínech. V případě nouze ale neváhal přiložit ruku k dílu, například když bránil jedno z oblíbených kasín před imperiálním nájezdem.3 Během této doby často měnil identitu a předstíral smrt, na což pak elegantně balil kočky,4 které nedostal jinými osvědčenými způsoby.5 Některé z těchto letmých známostí pro něj ale neskončily úplně slavně6 a kalnorské kvasinky nechytil jenom proto, že ho před nakaženou slečnou na poslední chvíli zachránil Peelo. Tím si sice Vojta vybral svou jednu záchranu života, ale rozhodně toho nelitoval.
V roce 13 BBY potkal na Mon Gazza kakorafifiličku Cheek Breeki, svou osudovou lásku, v cestování pokračovali společně a o necelý rok později byl zastřelen v herně na Tortuze.7
V roce 0 ABY našla uschovanou knihu Gurrka, která hodlala pokračovat v jeho šlépějích, o rok později se k ní připojili Lizzie, Panchah a Pirranhacca.

d20

Jedi Sentinel 7 / Scoundrel 3
STR 10 / DEX 16 / CON 10 / INT 18 / WIS 10 / CHA 14
Forgery +12, Gamble +12, Move Object +12, Sleight of Hand +12, Computer Use +10, Gather Information +10, Hide +10, Listen +10, Move Silently +10, Search +10, Spot +10, Bluff +8, Craft (traps) +8
Combat Reflexes, Lightning Reflexes, Sharp-Eyed, Deft Opportunist, Trick, Alertness, Extra Lucky
Unassuming Appearance, Calming Presence

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License