Vojtovo dědictví

Vojtovo dědictví: 19. 4. 1 ABY
Kdo se zúčastnil: Lizzie, Panchah, Pirranhacca a několik dalších dětí z Jolly Jedie
Místo určení: Střední pás, sektor Taldot, nepojmenovaná soustava, Jolly Jedi

Úvod do děje

Panchah sice kapitána Simbaccu vůbec neodposlouchala, ale zaslechla, jak si v Koktavé školnici nad hrnkem kakaa posteskl po nějaké strašně staré knize od nějaké školnice, kterou prý kdysi dávno schovali na palubě a on ji od té doby neviděl. Došla k závěru, že by to byl super dárek k narozeninám a že by se pak možná rozvedl, a po vyučování přemluvila dva spolužáky, aby do toho šli s ní.

Detaily

12:35 Zvonění, skončila hodina prvouky, Tatranca ukončila výuku a děti se začaly rozutíkat. Panchah si vzala stranou dva nejbližší spolužáky a navrhla jim zábavu na odpoledne.
12:36 Lizzie byla přesvědčena, že dokáže heknout bezpečnostní záznamy z kamer, kde by tu knihu mohli zahlédnout. Šli se tedy ozbrojit, protože šlo o děsně nebezpečný podnik, Cypísek nabil bambitku a Panchah vzala Etiketu.
12:41 Plížením se vydali k nejbližší bezpečnostní místnosti. Kryli se ve stínech a výklencích a osvětlené chodby překonávali parakotouly, čímž si sice vysloužili nežádoucí pozornost kolemjdoucích, ale bylo to hustý.
13:11 Dostali se k cílovým dveřím, Lizzie je začala hackovat a její dva kolegové se připravovali vpadnout dovnitř.
13:13 Dveře se otevřely, Cypísek tam vpadl a perfektně mířeným výstražným žaludem trefil jednu ze zářivek, čímž ji vysadil a zhasl. Ostatní ale svítily dál, takže se musel snažit o kamennou tvář, aby nebylo vidět, že se lekl a vystřelil omylem. Místnost byla jinak tichá, viditelně dlouho nepoužívaná,
13:14 Lizzie začala startovat terminál, Pirranhacca s Panchah hlídali dveře a radili.
13:29 Lizzie našla složku se starými záznamy z kamer v hangáru, Cypísek hlídal, Panchah napadlo zavřít dveře.
13:31 Po chvíli přehrávání náhodných, povětšinou dost nudných záběrů na prázdný hangár našli jeden, kde se něco hýbalo. Viděli přistávat Žihadlo, Rychlý dráp a několik dalších lodí, z nichž obratem vycházelo několik jim neznámých tvorů. Poznali pouze slečnu Brannigan, Chlouppka a Champbaccu, povědomý jim byl třetí Wookiee a rovněž jedna mladá Togruta. Většina z nich nesla nějaké věci, ale kandidátek na školnici bylo více, sledovat je jednu po druhé by bylo na dlouho a Cypísek měl hlad. Domluvili se tedy, že půjdou na o a pak to přijdou dodělat.
13:45 K obědu byly těstoviny s česnekem a petrželkou, ty Simbacca rád, a i trojice hrdinů si je dala s chutí. V jídelně navíc zahlédli Cae Vitthar, chvíli porovnávali, jestli to fakt byla ona, a pak využili příležitosti a zkusili u ní zjistit, kdo že to byla ta školnice.
13:46 Cae sice tušila, že v tom bude nějaká vylomenina, ale všechno jim to vysvětlila a dodala i fakt, že dítětem té školnice je Dwayne Breen, kterého občas vídají na hodinách. Díky tomu mohli školnici bezpečně určit jako tu, co vedla malé dítě, poděkovali Cae a po dojedení a odnesení nádobí se vydali zpátky k počítači.
14:15 Tentokrát za sebou dveře zavřeli rovnou, aby nemuseli hlídat, a na záznamech pak naneštěstí zjistili, že Nina sice vedla dítě, ale jinak u sebe vůbec nic neměla. Začali tedy pozorovat i ostatní, a to nejen ženy.
14:22 Sledování přineslo svoje ovoce a Lizzie zahlédla jakousi knihovitou věc v rukou jednoho výrostka. Ten však rychle zamířil z dosahu kamer kamsi směrem do údržbářského skladiště a tam stopa prozatím končila.
14:24 Skupina vyrazila do téhož skladiště, a to opět ve snaze o co nejvyšší utajení, která byla opět kolemjdoucím poněkud k smíchu.
14:40 Dorazili do skladiště, rozsvítili a z té hromady šrotu a rozebraných strojů málem okamžitě dostali tetanus. Ani jednoho to však neodradilo od okamžitého zahájení pátrání.
14:51 Lizzie našla kus plechu s velkým rezavým šroubem na konci a rozhodla se nechat si ho jako zbraň, když jinou jako děcko z pacifistické rodiny prostě zatím neměla.
14:59 Cypísek našel povalenou LAAT a otevíral dveře, že se koukne dovnitř. Štěrbinou mu vstříc vyšly zelené nožky čehosi hmyzovitého, po čem obratem vystřelil z bambitky. Neminul, čvachtlo to a přišel o jediný náboj, načež začal hledat ve šrotu, čím pálit dál.
15:00 Lizzie rychle zavřela dveře, čímž obludě odsekla vystrčené nohy. Cypísek našel několik moc pěkných šroubů podkováků, Panchah dávala pokyn k dalšímu otevření dveří, protože bestie se uvnitř ještě slyšitelně hýbala.
15:01 Pirranhacca přebil, Lizzie otevřela dveře a Panchah skočila dovnitř. Chtěla vzít hmyzáka Etiketou, ale převážila se, spadla a povedlo se jí jenom rychlým sekem ze země odseknout zvířeti dalších pár končetin. Cypísek vystřelil, zasáhl a šroub proletěl přímo cerebrálním gangliem, čímž netvora usmrtil.
15:02 Všichni si oddechli, Panchah poprosila o kapesník, ale když viděla, co jí Cypísek podává, spokojila se s tím, že zbraň prostě otře později. Pirranhacca schoval pár podkováků na později a všichni vlezli do výsadkové lodi, kterou chtěli pořádně prohledat.
15:05 Zatímco Panchah si prohlížela hlavně mrtvolu a přemýšlela, jestli by to třeba neměli někomu nahlásit, a Lizzie se povedlo rozsvítit, Cypísek učinil senzační nález: v jedné ze skříněk pro klonové výsadkáře našel něco, co nejprve identifikovali jako zvon na prošťouchávání záchodů, později a přesněji jako raketomet. Což bylo jako mrtě hustý!
O skříňku vedle pak našli jenom prach, ve kterém jako kdyby ještě nedávno leželo něco s obdélníkovým, takřka hmatatelně knihovitým obrysem, ale věnovali tomu jen pramálo pozornosti a rychle vymýšleli, co by tak šlo provést s tím raketometem, než jim ho někdo zabaví.
15:08 Před skladištěm potkali Gurrku, která se tuze zajímala o to, co tam našli, a když to zjistila, přemýšlela s nimi.
15:09 Cypísek rozhodl, že ze zbraně slavnostně vystřelí, protože to u nich v lese dělali pořád, a nechal holky, ať okamžitě svolají zbytek drobotiny a vyberou vhodnou lokalitu. Panchah si vzpomněla na jedno AT-TE kousek stranou, které nedávno někdo rozkopal na součástky, a veškeré pozvánky tak směřovala tam.
15:28 U AT-TE se sešla početná skupinka zvědavců včetně Horrda, z nichž někteří donesli i občerstvení. Cypísek položil kabel, za který mu neměl nikdo lézt, začal odpočítávat a s maximální možnou grácií vypálil proti torzu kráčejícího tanku. Exploze otřásla podlahou a spustila lokální hasicí systém, ale šrapnely nikomu neublížily a z dav to odměnil nadšeným řevem.
15:30 Výbuch přivolal poněkud konsternovaného Warrbruga, který však rychle zjistil, že to vybuchla jenom raketa z raketometu, což není nic neobvyklého, protože to rakety z raketometů ostatně dělají. Ujištěn, že děti mají situaci pevně v rukou a jsou bez munice, se jenom přesvědčil, že trosky už nehoří, a šel si po svém.
15:32 Zatímco většina čumilů se rozutekla, než přijdou rodiče, Cypísek, Frodirr, Gurrka, Lizze a Panchah zůstali na místě a přemýšleli, co dál. Panchah navrhla pokračování v pátrání po knize, Lizzie napadlo navštívit knihovnu a v tu chvíli jich bylo o jednoho méně, protože čtení Frodirr prostě riskovat nehodlal.
15:34 Cestou do knihovničky se Gurrka začala vyptávat, co tam vlastně hledají, a vyšlo najevo, že jimi hledanou knihu už nějakou dobu možná vlastní, protože ji v oné výsadkové lodi při jednom z prvních průzkumů krátce po svém osvobození našla.
15:35 Panchah jí nejdřív nařídila, aby knihu vydala, ovšem to se Gurrce moc nelíbilo, protože ji ještě neměla dočtenou. Panchah tedy navrhla odklad, ale Cypísek přišel s něčím ještě lepším, a to sice že Gurrku vezmou do party a knihu přečtou společně, když je tak dobrá. Gurrka souhlasila a vedla skupinu ke kajutě, kde bydlela.
15:51 Attilla nebyl doma, její adoptivní sestry také ne, a tak Gurrce stačilo dojít k posteli, vytáhnout zpod ní objemný svazek a všichni rázem viděli, že našli, co hledali. Tedy ti, co uměli číst.
15:52 Cypísek chvíli zkoušel machrovat, že číst umí, ale moc mu to nešlo, a tak byla vrchním předčítajícím právě založeného Bratrstva raketometu zvolena nejstarší Gurrka.

Následky

Akademická kniha hříchů byla nalezena a Panchah měla velkou radost. Protože měl však kapitán narozeniny až za nějakých sedm měsíců, měli ještě spoustu času si ji přečíst a z velké části i vyzkoušet.
Fakt, že se na Jolly Jediovi vyskytují mšicomuti, pro velkou vytíženost lumpárnami nenahlásili, ale naštěstí si jich ještě před katastrofálním přemnožením všiml Baloo.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License