Void Raiders

Void Raiders byla banda vesmírných pirátů, která se do historie zapsala tím, že byla roku 1 ABY rozprášena Rudými raubíři s Mamutomuty.

Historie

Jako vše dobré, i Void Raiders byli založeni roku 15 BBY na Tortuze a šlo o mix mnoha bytostí, kterým přišlo lepší žít jako hrdlořezové.
Operovali v sektoru Periphery, kde přepadali konvoje s kesselským kořením a jiné nebožáky. O teritorium bojovali se čtyřmi dalšími bandami, se kterými se ze začátku spíš jen pošťuchovali, ale roku 9 BBY to přešlo v regulérní válku a ve stejný rok se všichni poprali nad Sriluurem o tučný náklad, na který si všichni dělali nárok.
Voidi z toho vzešli vítězně, ale jejich velitel prozřetelně pochopil, že válčit mezi s sebou je špatné pro business. Nabídl část kořisti ostatním bandám a krví podepsali spojenectví. Díky tomu pokryli mnohem větší území, o kořist se dělili a všichni na tom nechutně zbohatli.
V září roku 0 ABY se společně s ostatními piráty vrhli na karavanu frachťáků, která byla bráněna mandalorianskou bezpečností službou. Ti se ukázali být nad jejich síly a Void Raiders tento střet prohráli. Podařilo se jim ale aspoň zneschopnit jeden mandalorianský škuner. Void Raiders dorazili posádku a vrak přesunuli na svou základnu, nevědíce, že na palubě je v karbonitovém bloku zamražená Carke.
V březnu roku 1 ABY obdrželi několik zpráv od lorda Tonewyho, který je na existenci Carke upozornil a vydíráním je chtěl přimět, aby mu ji prodali. Piráti se nenechali zastrašit a nehodlali Carke prodat levně, a tak na ně 18. 3. přiletěla Tlustá Berta se Sandokanem a ukončili jejich mrzké životy.
O měsíc později žádala Kerrchak na radu Emily jejich jménem o výkupné za zajatou inkvizitorku a dostaly ho.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License