Voh-Jinův světelný meč

„KLAP-KHHHHZT!“
- Voh-Jinův světelný meč

Voh-Jinův světelný meč byla zbraň Voh-Jina Sanseatora Mista. Vyzařoval modrou čepel a měl menšího bratra, jehož Voh-Jin používal v druhé ruce, dokud o něj nepřišel.

Historie

Voh-Jin si meč vyrobil roku 8 BBY v enklávě na Unkanu 2, a to s pomocí mistra Denyzze z krystalu a součástek, které mu dodala Anaby. Voh-Jinovi se při konstrukci kus krystalu odštípl, ale Sullustan se tím nenechal rozhodit a sestrojil si k meči hlavnímu ještě druhý, velmi podobný, jen menší. S oběma se pak celkem rychle naučil zacházet a už během lapálií v Maritomarově poli tím hlavním úspěšně probodl Jerga.
V bitvě na Miu Leptonis IV jím Voh-Jin porazil a zabil Nizzu, ale když byl následně zajat Inkvizicí a naložen na imperiální křižník, dostaly se oba meče do rukou Uzidora a měl veliké štěstí, že během zázračného úniku ze spárů Impéria zachránil alespoň ten větší.
Během pobytu na Bor-latos II jím zahnal na útěk Arschena Un-Atlu a měl ho po ruce i při dalších dobrodružstvích. Aktivně ho ale znovu použil až na Bwyrgenu při finálním střetu se sektou, v němž se opět setkal s Arschenem a tentokrát ho mečem zařízl.
Během následujícího pátrání s Kodym po Wyrrgym ho měl s sebou na Růžovém sršni a při první návštěvě Atalay ho o něj málem připravil Strážce vědění, ale díky Dmi Atovi a jeho lidem se mu nakonec povedlo odletět i se zbraní. Netušil ale, kdo je a k čemu předmět slouží, a když přistáli na Mornomu, odevzdal ho spolu s celým majetkem církvi Mormonů. Když pak byli Voh-Jin s Kodym zachráněni, Wyrrgy s Chlouppkem unesli i jejich meče a všechno dobře dopadlo.
Voh-Jin ho pak použil i při dalším střetu se Strážcem vědění, pokosil jím pár oživlých mrtvol a zjistil, že mu ten druhý vlastně ani moc nechybí. Znovu ho pak použil při záchraně Wyrrgyho z Kančího hnízda, kde jím posekal několik pohůnků Hutta Anarada a bránil se jím výsadku Skitarii. Během následné nepříjemné situace na Idigaro si vystačil s nenápadnějším blasterem a meč znovu tasil až v bitvě o Atalay.
Když ho pak Wyrrgy poslal do Neznámých regionů pro informace o krystalech, měl Voh-Jin svůj meč při sobě a v roce 0 ABY mu byl při zatčení na Okamaru zabaven úřady. Spolu s Voh-Jinem ho pak místní předali lordu Kartusovi, který nechal meč poslat na svou loď a vězně plánoval naložit taky, nicméně dřív si ho převzal lord Tonewy. Loď pak během dramatických událostí padla do rukou záchranné skupiny a meč s ní, takže se dostal zpátky k Voh-Jinovi a společně spolu znovu navštívili Atalay a následně se přesunuli na Pevnost Boyarr.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License