Vogastis

Vogastis byla neobydlená planeta v soustavě Karballah. Byla kompletně pokryta červenou vegetací, která na jaře nárazově uvolňovala obrovské množství pylu, jenž zanášel motory a vyvolával u lidí brutální, při delším pobytu přímo fatální alergie. Vodstvo se omezovalo na širokou síť řek a menších jezer, v nichž bujely rovněž červené řasy.

Historie

Planeta byla objevena v roce 205 BBY, a to skupinou renegátů, která hledala útočiště. Planeta se jim líbila, přistáli a založili malou kolonii, nicméně hned na jaře je všechny zabil pyl.1 Pozůstatek kolonie byl nalezen o třicet let později, planeta byla na galaktických mapách označena jako ke kolonizaci nevhodná a zbytek staveb se v džungli rychle rozložil.
V roce 40 BBY ji Darth Pallus vyhodnotil jako ideální místo pro své sídlo, nechal si tam postavit obrovskou pyramidu podle vlastního návrhu a se značně vyspělým systémem filtrace vzduchu a od jejího dokončení v roce 39 BBY tam žil a věnoval se studiu temné strany Síly. Později tam s ním přebývala i Algernnon de Bray, která pak pyramidu zdědila a obývala ji až do roku 25 BBY. Nadále ji ale využívala jako letní sídlo a vrátila se tam poté, co byla v prvním roce války klonů vyštípána z Oxirf'lanieru.
Během klonových válek v pyramidě držela mistra Denyzze a Jessieho Starkillera, přičemž pro prvního zmíněného si v době její nepřítomnosti přiletěl výsadek z Miu Leptonis IV nasměrovaný tam psychometrikem Lacienem. Algernnon tam později porodila své druhé dítě, ale roku 18 BBY se obě odstěhovaly na Limpi.
Mezi lety 9 a 5 BBY se na planetu vrátil Sien, který svou rodnou pyramidu obýval nejprve sám, později ve společnosti inkvizitora Hanaka.
Koncem roku 2 BBY tam zavítala Algernnon de Bray mladší, našla v pyramidě Derkův amulet a odvezla si ho s sebou na Dominatrix.
Po jejím odletu zůstala planeta opět na dlouhé roky opuštěná.

Rodáci

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License