Vintu Skaar

Vintu Skaar byl togrutský temný Jedi z Balfronu, vigo v organizaci Černé slunce. Svých cílů většinou dosahoval diplomaticky, ale nijak nezanedbával ani cvičení šermu se světelným mečem a ovládal bojovou formu makashi.

Historie

Narodil se v roce 66 BBY na planetě proslulé svými kasíny. Jeho otec byl krupiér, matka tanečnice, i on se měl v budoucnu stát jedním z koleček v tamním zábavním průmyslu, ale nedošlo na to. Už v raném věku vykazoval známky citlivosti na Sílu, byl promptně odveden do Chrámu Jediů na Coruscantu a měl se z něj stát strážce pořádku a míru v galaxii.
Chodil do jednoho ročníku s Kermem Desertem a společně navštívili Ilum, odkud si Vintu přivezl krystal do světelného meče se zelenou čepelí. Jako učeň trávil většinu času v knihovně, ale nezahálel ani se světelným mečem a pod dohledem šermíře Tycha se naučil základy makashi. Když se ho ujal mistr, začal se Vintu specializovat na potírání organizovaného zločinu a získal rozsáhlé teoretické znalosti oboru i nějakou tu praxi. Ucházel se o místo mezi stíny, ale neprokázal dostatečný talent na tichou práci. Zatímco z tohoto odmítnutí si moc nedělal, čím dál víc mu vadilo, jak mrzce jsou Jediové odměňováni za své neocenitelné služby Republice, a několikrát přinesl do Chrámu z mise hromadu peněz vyhraných hazardem.
V roce 49 BBY splnil rytířské zkoušky a sám vyrazil do terénu, načež se mu povedlo infiltrovat Černé slunce. Během sběru citlivých dat však byl přistižen, následně uplacen a i když se do Chrámu s nějakými těmi informacemi vrátil, prospěla tato mise výrazně víc jeho kapse než spravedlnosti. Během následujících dvou let si do prasátka ukládal další a další úplatky, začal donášet informace i opačným směrem a pomalu ale jistě se blížil k hraně temné strany.
Roku 47 BBY jeho konexe na organizovaný zločin praskly a Vintu měl stanout před soudem, nicméně se nehodlal vzdát, prosekal se na svobodu a pln vzteku, že nemá jak se dostat k úsporám, alespoň zmizel z planety. Černé slunce rychle pochopilo, že má obrovskou příležitost získat schopného spolupracovníka, nabídlo mu velení nad vlastní malou buňkou gaunerů a on byl pověřen rozhýbáním operace na ovládnutí Bespinu. Černé slunce si už nějaký čas brousilo zuby na tamní plyny, ale v cestě jim stál Temný mstitel, tajemný rytíř Jedi, na jehož odstranění měl Vintu ty nejlepší předpoklady.
Rok po získání funkce nechal zavraždit správce Bouřných dolů a až do roku 43 BBY prováděl jenom rychlé sondážní nájezdy, aby neupoutal pozornost Republiky, a užíval si výhody spojené s postem viga, takže si pořídil několik děcek s různými otrokyněmi. Rovněž si pod pohružkou násilím vynutil poslušnost Tibannopolis, kam přesunul svůj hlavní stan a kde svedl svůj první souboj s planetárním pozorovatelem, jenž ho přišel zastavit. Vintu tento souboj vyhrál, ale chystaná veřejná poprava Temného mstitele vyvolala bouřlivé povstání civilního obyvatelstva, které přimělo Černé slunce k ústupu a Vintu Skaara přímo k úprku.
Roku 36 BBY se vrátil s jednodušším plánem,1 dvěma fregatami a doprovodem, pokusil se vzít Tibannopolis silou a selhal, když proti němu vyletěl Champbaccův Silver Tongue následovaný několika velkery. Po nouzovém přistání se na jedné z platforem znovu utkal s Temným mstitelem, ale ačkoliv měl na meče jasnou převahu a souboj vyhrál, Wookiee ho strhl s sebou a Vintu neměl nikoho, kdo by ho před nekonečným pádem zachránil.2 Jeho meč byl rovněž nenávratně ztracen.
Přežilo ale několik jeho potomků a jeho vnučka Tina pak během vlády Impéria pracovala pro Inkvizici.

Zrcadlový vesmír

V zrcadlovém vesmíru byl Temným mstitelem poražen, odzbrojen a následně bez milosti popraven,3 čímž se Darth Wango definitivně přiklonil k temné straně.

d20

před smrtí
Jedi Consular 7 / Black Sun Vigo 2
STR 14 / DEX 16 / CON 10 / INT 14 / WIS 14 / CHA 16
Bluff +15, Diplomacy +15, Intimidate +15, Knowledge (streetwise) +12, Battlemind +10, Gamble +10, Gather Information +10, Sense Motive +10, See Force +6, Telepathy +6
Influence, Combat Expertise, Dodge, Underworld Connections, Weapon Focus (lightsaber), Superior Expertise

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License