Vintu Skaar

Vintu Skaar byl togrutský temný Jedi zběhlý v bojové formě makashi, který se snažil ovládnout Oblačné město. Jeho vnučka Tina pak během vlády Impéria pracovala pro Inkvizici.

Historie

Jeho původ je nejasný, ale krátce po složení rytířských zkoušek někdy před rokem 47 BBY se odvrátil od světla k temnotě a stal se šéfem bespinské buňky zločineckého syndikátu Černé slunce. Tento post získal pravděpodobně díky tomu, že hlavním odpůrcem organizace na Bespinu byl Temný mstitel, tajemný rytíř Jedi, na jehož odstranění si Vintu postavil celou kampaň.
Rok po získání funkce nechal zavraždit správce Bouřných dolů a až do roku 43 BBY prováděl jenom rychlé sondážní nájezdy, aby neupoutal pozornost Republiky, a užíval si výhody spojené s postem Viga, takže si pořídil několik děcek s různými otrokyněmi. Rovněž si pod pohružkou násilím vynutil poslušnost Tibannopolis, kam přesunul svůj hlavní stan a kde svedl svůj první souboj s planetárním pozorovatelem, jenž ho přišel zastavit. Vintu tento souboj vyhrál, ale chystaná veřejná poprava Temného mstitele vyvolala bouřlivé povstání civilního obyvatelstva, které přimělo Černé slunce k ústupu a Vintu Skaara přímo k úprku.
Roku 36 BBY se vrátil se dvěma fregatami a doprovodem, pokusil se vzít Tibannopolis silou a selhal, když proti němu vyletěl Champbaccův Silver Tongue následovaný několika velkery. Po nouzovém přistání se na jedné z platforem znovu utkal s Temným mstitelem, ale ačkoliv měl na meče jasnou převahu, Wookiee ho strhl s sebou a Vintu neměl nikoho, kdo by ho před nekonečným pádem zachránil1.

d20

před smrtí
Jedi Consular 7 / Black Sun Vigo 2
STR 14 / DEX 16 / CON 10 / INT 14 / WIS 14 / CHA 16
Bluff +15, Diplomacy +15, Intimidate +15, Knowledge (streetwise) +12, Battlemind +10, Gather Information +10, Sense Motive +10
Influence, Combat Expertise, Dodge, Underworld Connections, Weapon Focus (lightsaber), Superior Expertise

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License