Vin

„Je to pravda, žes zabil mistra Jedi hrnkem na kafe?“
„Ne.“
„Já to-“
„Byl to hrnek na čaj.“
- TK-22974 a Vin

CT-99919, známější jako Vin, byl klonovaný voják Velké armády Republiky, veterán války klonů a pozdější člen Baldy Crew. V týmu působil jako infiltrátor a byl expertem na používání nejrůznějších improvizovaných zbraní. Pozemní vozidla řídil pomalu, ale zběsile, vesmírných lodí se trochu bál, oboje ale dokázal nastartovat přes dráty. Na klonovaného vojáka toho taky věděl podezřele hodně o stromech a když byla příležitost, dokonce si s nimi povídal.

Historie

Před rozkazem 66

Klonovací válec na Kaminu opustil v roce 30 BBY a okamžitě byl začleněn do výcvikového programu klonovaných vojáků.
Ten dokončil až v posledním roce války, ale hned po první bitvě zkusil během opušťáku malastarský puškvorec, napadl důstojníka a byl vojenským soudem odsouzen k půlročnímu vězení na Oovo IV. Pro dobré chování, a protože vojáků není nikdy dost, byl propuštěn už po třech měsících, přičemž se za tu dobu stihl naučit docela dost věcí, co v programech klonovačů nebyly. Byl přidělen do jednotky postaršího togorianského mistra Jedi Dezmona Itaroo a ještě pod jeho vedením stihl pár méně významných bitev.
Když se na všech frekvencích rozléhal rozkaz 66, byl zrovna Vin s mistrem sám v kantýně a daleko od zbraně, ale neváhal, zabil ho jedinou věcí, co měl po ruce, a zajistil si tak u jednotky značný respekt.

Občanská válka

Konec války neznamenal konec válčení, Impérium potřebovalo vojáky s jeho odhodláním a on byl převelen k jednotce, která dohlížela na výcvik nových stormtrooperů. Kolem roku 10 BBY však byl považován za příliš starého na to, aby se ukazoval na veřejnosti, stejně jako ostatní klony, a navíc se začaly dostavovat výčitky z uposlechnutí rozkazu 66, které snižovaly jeho účinnost v boji a hlavně jeho politickou spolehlivost. Byl tedy převelen pod admirálku Engels, která ho měla nějak využít a která nechala všem klonům s podobným osudem odstranit kontrolní čipy, neboť je vzhledem k pokročilé fázi čistky považovala za redundantní a nechtěla riskovat, že z nich dostanou rakovinu nebo zastřelí ji. Vin za to byl nesmírně rád, i když během následujících let dostávali samé horší úkoly a předpokládalo se, že co nevidět zařvou.
V roce 0 ABY sloužil Vin na palubě Götterdämmerungu, ale po jeho rozbombardování pyrogelovými hlavicemi a přesunu do suchého doku byl v rámci podpory operace valkýra přidělen pod agenta Tonewy, který si svého tichého zabijáka i zbytek jednotky rychle oblíbil a se kterým absolvovali několik cvičení a slušně se sehráli.
V červenci téhož roku vyrazili na první ostrou akci na Nar Shaddaa, kde Kodymu pomáhali v honu na členy Inkvizice a dohlížel na dostatečné zdrogování převážených inkvizitorů. V následujících dnech zašel s Champbaccou, Chlouppkem, Fidorkkou a pár Mandaloriany do Memento Venari a účastnil se hospodské rvačky s neznámými gaunery.
O pár dní později doprovázel Kodyho na Rozengard, kde pokračovali v likvidaci inkvizitorských buněk. Vin byl během akce raněn jednou z inkvizitorek, ale Dwayne ho dokázal včas stabilizovat.
Následně strávil pěkných pár dní v sídle Mamutomutů, kde se zotavoval.

d20

Soldier 5 / Scout 2 / Infiltrator 3
STR 14 / DEX 18 / CON 14 / INT 12 / WIS 10 / CHA 12
Escape Artist +15, Hide +15, Move Silently +15, Balance +12, Pilot +12, Spot +10, Tumble +10, Bluff +8, Intimidate +8
Cosmopolitan (Balance, Spot), Martial Arts, Armor Proficiency (medium, powered), Blind-Fight, Stealthy, Sharp-Eyed, Improvisational Fighting
Hot-Wire, Skill Mastery (Escape Artist)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License