Vilný tach

[„Ani očko nenasadíš, protože to je u železa!“]
- člen posádky Vilného tacha při opravě

Vilný tach byl střední transportér třídy Lakatoš. Stejně jako všechny ostatní stroje své třídy to byl spíš traktor než loď, jeho údržba byla jen pro velmi trpělivé a do jeho reaktoru se dal přímo vstřikovat ethanol, čímž se zefektivňoval jeho provoz. Do jeho nákladového prostoru se podle přiloženého certifikátu vešlo sto kozomutů, z toho šestnáct březích, jedna prefabrikovaná salaš a dvě stíhačky třídy Stromomačka.

Historie

Vilný tach byl sestrojen v mukachevvských loděnicích na Kwookrrru, a to v roce 114 BBY. Ještě v témže roce zlákala jeho nízká cena obchodníka Arrtharuka, který ho koupil a začlenil do své přepravní společnosti. Inspirován zvláštním pojetím jeho reaktoru ho vyčlenil k transportu biolihu a záhy začal vydělávat tím, že na něm nechal malou posádku dovážet alkohol do továrny Duff na Caridě. Výnosy však již brzy začaly klesat, jak se prodražovala údržba, a z lodi se stal nejméně oblíbený kus jeho flotily.
V roce 75 BBY byl nucen vrátit se kvůli vyžvýkanému korybutu do doků společnosti ve Rwookrrorro1 a krátce po nezbytných opravách na něj naběhl Demonbacca s invalidním Wyrrgym. Posádku to trochu zaskočilo, ale vysvětlil jim, že je to urgentní, poslal je za šéfem pro náhradní loď a prostě si ji půjčil. Dvojice na palubě chvíli zůstala, cestovala a pátrala po způsobech, jak Wyrrgyho vyléčit. Než pak stačil Chlouppek vypít celý náklad, našli na Vibu 3, co hledali, a jejich mise tak byla úspěšná. Chlouppek pak loď vrátil, původní posádka na ní pokračovala v rozvážení ethanolu a všechno se vrátilo do starých kolejí.
V roce 71 BBY došlo ve vedení firmy ke změně, když se Wyrrgy vrátil a stal Arrtharukovým pobočníkem. Jako takový měl samozřejmě dostat loď, na které by dělal kapitána, ale protože se odmítal vzdát občasného blbnutí s Černými ohaři, dostal tu, která generovala nejmenší zisky, tedy právě Vilného tacha. S ním pak Wyrrgy přispěl k porážce pirátské skupiny Habar na Capze.
Roku 69 BBY Wyrrgy z nedbalosti porušil obchodní trasu a Vilný tach byl i s nákladem zabaven Obchodním klanem. Soudil se, ale prohrál a přišel jak o loď, tak o tři měsíční firemní výnosy. Vilný tach se stal majetkem klanu, který brzy zhodnotil, že nejcennější je jako historická upomínka na selhání kwookrrrských loděnic. Transportér tak měl putovat do muzea pivovarnictví na Caridě, ale před posledním přistáním se objevila trhlina v reaktoru a navzdory intenzivnímu přilévání lihu následovalo zřícení do pole.2
Vilný tach se tak stal jedinou lodí své třídy, které se navzdory anekdotám povedlo i zorat pole, a v muzeu pak byly vystaveny pouze jeho části.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License