Victorres Tonewy

Victorres Tonewy byl Lorrdian z Lorrdu, talentovaný herec, režisér a politický disident. Byl to liberální intelektuál, který se ve své tvorbě věnoval palčivým společenským tématům.

Rodina

Manželka Lillien, synové Rodennyel a Kody-Kann.
Nemanželský syn Pacclo, z Kodyho strany vnuk Rou D'Rixx

Historie

Victorres se narodil roku 59 BBY na Lorrdu a už od mládí to byl lev salónů a velice společenský muž, který kam přišel, tam ho bylo plno. Vystudoval konzervatoř, vydělával dobré peníze a velkou část z nich dával na charitu.
Během své kariéry se seznámil s mladou herečkou Lillien, se kterou se do sebe zamilovali a ještě před svatbou čekali první dítě, Rodennyela. Ten se narodil roku 33 BBY a hned, jak se na to Lillien cítila, se ti dva vzali. Na svatební oslavě si Victorres zahřešil s nevěstinou družičkou a o devět měsíců později se mu roku 32 BBY narodil nejen druhý syn Kody, ale i nikdy nepřiznaný levoboček Pacclo. Výčitky cítil, ale nenechal se jimi nikdy semlít a energii spíš vložil do své rodiny, kterou miloval. I s Pacclem a jeho rodiči si pak byli nadále blízcí. Krom své herecké kariéry začal experimentovat také s pozicí za kamerou a když jeho druhý film získal cenu na lorrdském filmovém festivalu, věnoval se točení ještě víc.
Tou dobou začaly klonové války a on proti nim ostře vystupoval jak slovy, tak zejména svou tvorbou. Natočil několik dokumentů přímo z planet, kde probíhaly boje, osobně pomáhat obětem války a snažil se šířit necenzurovanou pravdu o průběhu konfliktu.
Roku 19 BBY si za to hned po nastolení Impéria vysloužil uvěznění na 10 měsíců a bylo mu nepřímo naznačeno, ať zůstane raději před kamerou a drží hubu a krok. Navenek poslechl, ale ve skutečnosti se stal jedním z prvních a nejvlivnějších sponzorů lorrdského odboje. Obával se sice o bezpečí své rodiny i přátel, ale věděl, že to, co dělá, je důležitější.
Těžce nesl, když byli oba jeho synové povinně odvedeni do imperiální akademie, ale výchovou je na to připravoval a doufal, že se z nich nestanou fanatici, zachovají si zdravý rozum a nenechají se zlomit. S manželkou přitom dál podporovali odboj a Victorres potají natáčel nebezpečný filmový materiál, který se pak pirátsky vysílal.
Když jim na to roku 14 BBY přišli, byli odsouzeni k smrti. Ironií osudu bylo, že rozsudek měl vykonat jejich prvorozený syn Rody, který tak ale nedokázal učinit a zařídil, aby byli místo popravy přesunuti na Limbus, jednu z vězeňských lodí třídy Lictor. Tam si je přebral Ludo Mabiro a přidělil jim jedny z těch ošklivějších stázových bloků, aby měl ty lepší k dispozici pro prestižnější vězně.
V roce 0 ABY předala Frau Engels informace o jeho držení na Limbu Kodymu, aby si získala jeho důvěru a spolupráci na operaci valkýra.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License