Victorres Tonewy

Victorres Tonewy byl talentovaný herec, Lorrdian z planety Lorrd. Jeho manželkou byla Lillien, taktéž herečka. Měl s ní dva syny, Rodennyela a o rok mladšího Kody-Kanna. Se sousedkou pak nemanželského syna Paccla.

Historie

Victorres byl už od mládí lev salónů a velice společenský muž, který kam přišel, tam ho bylo plno. Vydělával dobré peníze a velkou část z nich dával na charitu. Ostře vystupoval proti klonovým válkám a několikrát vyletěl z domovské planety pomáhat obětem války.
S nástupem Impéria mu bylo jasné, že začíná doba temna, a jakmile mu začali cenzurovat jeho filmovou tvorbu, věděl, že ani Lorrd nebude ušetřen. S manželkou a rodiči Paccla skrytě sympatizoval s odbojem a když oba jeho syny odvedlo Impérium, jeho a Lillieniny aktivity začaly hraničit s velezradou.
Když jim na to roku 14 BBY přišli, byli odsouzeni k smrti. Ironií osudu bylo, že rozsudek měl vykonat jejich prvorozený syn Rody, který tak ale nedokázal učinit a zařídil, aby byli místo popravy přesunuti na Limbus, jednu z vězeňských lodí třídy Lictor. Tam si je přebral Ludo Mabiro a přidělil jim jedny z těch ošklivějších cel, aby měl ty lepší k dispozici pro prestižnější vězně.
V roce 0 ABY předala Frau Engels informace o jeho držení na Limbu Kodymu, aby si získala jeho důvěru a spolupráci na operaci valkýra.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License