Victorres Tonewy

Victorres Tonewy byl talentovaný herec, Lorrdian pocházející z planety Lorrd.
Jeho manželkou byla Lillien, která byla taktéž herečkou. Měl s ní dva syny, Rodennyela a o rok mladšího Kody-Kanna. Se sousedkou pak nemanželského syna Paccla.

Victorres byl lev salónů a velice společenský muž, který kam přišel, tam ho bylo plno. Vydělával dobré peníze a velkou část z nich dával na charitu. Ostře vystupoval proti klonovým válkám a několikrát vyletěl z domovské planety pomáhat obětem války.
S nástupem Impéria mu bylo jasné, že začíná doba temna, a jakmile mu začali cenzurovat jeho filmovou tvorbu, věděl, že ani Lorrd nebude ušetřen. S manželkou a rodiči Paccla skrytě sympatizoval s odbojem a když oba jeho syny odvedlo Impérium, jeho a Lillieniny aktivity začaly hraničit s velezradou.

Když jim na to roku 14 BBY přišli, byli odsouzeni k smrti. Ironií osudu bylo, že rozsudek měl vykonat jejich prvorozený syn Rody, který tak ale nedokázal učinit a zařídil, aby byli místo popravy přesunuti na jednu z vězeňských lodí Lictor.

Roku 0 ABY byl s manželkou stále na palubě Lictoru a už jen málo doufal, že kdy uvidí domov.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License