Vibliblom

Vibliblom byl oranžový plynný obr, největší astronomické těleso soustavy Vibb v sektoru Braxant. Měl 27 měsíců, z toho dva obyvatelné, Vib 2 a Vib 3.

Historie

Ještě než byly oba měsíce kolonizovány, byla planeta jakožto zdroj levného vodíku využívána jako startovní bod pro některé z dávných průzkumných výprav do Divokého vesmíru.
Později tam plyny pro svou potřebu těžila společnost Cordia.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License