Vib 3

Vib 3 byl měsíc planety Vibliblom v sektoru Braxant. Měl mírné, lehce teplejší klima a husté smíšené lesy pokrývající většinu povrchu. Z lesů trčelo několik pohoří i stolových hor a řeky se vlévaly do obrovských sladkovodních jezer. Původním druhem byli Vibladoné, ale později tam vznikla i dvě města lidských kolonistů, přičemž v tom hlavním se nacházely hospody Ještěrčí jazýčky a U Vykdákané veverky. Měsíc byl zajímavý nejen svými nalezišti lithia, ale zejména výjimečným léčivým bahnem, které se nacházelo v rozlehlé jeskyni hluboko ve vibladoním území.

Historie

Domorodí Vibladoni se na měsíci vyvinuli krátce po pádu Nekonečného impéria a svou historii a kulturu si předávali tisíce let pouze ústně. Roku 2091 BBY vynalezli vlastní runové písmo, ale jejich společnost točící se kolem pevně spjatých a spolupracujících komunit žijících v trvalých sídlištích to nijak výrazně neovlivnilo. Bylo pak ale mnohem jednodušší rozšířit výrobu tradiční domácí pálenky.
Roku 215 BBY na měsíci přistáli lidští kolonisté, kteří hned na místě přistání založili první město. Brzy se setkali s Vibladony, se kterými navázali opatrné obchodní vztahy. Když se Republika dozvěděla o této rase, vydala přísný zákaz rozšiřování kolonie za hranice již vybudovaných měst, která domorodci tolerovali. Měsíc získal status přírodní rezervace a byla na něm zakázaná těžba nerostného bohatství a zasahování do vibladoního vývoje, díky čemuž se lidská populace zarazila na necelých šesti tisících.
V roce 127 BBY se tam do dobrovolného exilu uchýlila mistryně Jedi Akyra Tokuso. Ta si užitím bahna k vyléčení syna vibladoního krále získala důvěru Vibladonů, dovolili jí zázračnou substanci zkoumat a ona o něm i napsala několik knih. Díky vřelým vztahům s kolonisty se z ní pak stala jakási mluvčí mezi oběma skupinami.
V roce 75 BBY se tam kvůli Beldam stavil Chlouppek na Vilném tachovi, protože potřeboval vyléčit raněného Wyrrgyho, a ač to zprvu odmítala, nakonec v její péči zůstal ještě další čtyři roky. Jakmile mohl aspoň trochu chodit, zavítal Wyrrgy mezi domorodé Vibladony a stal se i jejich hrdinou. Po jeho odchodu z měsíce se k Akyře nastěhoval Pontak Molseny.
V roce 18 BBY byl Impériem zrušen status přírodní rezervace a začala těžba dřeva na výrobu párátek pro imperiální kantýny ve Vnějším okraji. Ani nadále tam ale nebyla přítomna ozbrojená posádka.
Roku 7 BBY Akyra s pomocí bahna vyléčila ochrnutého Olvara Fondru. Chlapcův otec byl první, který zvěsti o léčivém bahně vynesl z měsíce pryč. To upoutalo pozornost IDNRA, která tam později poslala svůj rekognoskační tým.
V roce 4 BBY na měsíc přiletěla společnost Cordia, která si vyřídila těžební povolení na dřevo a lithium a začala budovat doly na území Vibladonů, což se neobešlo bez ostrých a později i krvavých bojů.
Roku 0 ABY přiletěly inkvizitorky Ronaji a Rinoei Zhim s podezřením, že se na měsíci ukrývá mocný uživatel Síly. 28. 1. 1 ABY byla Akyra zajata a odvlečena na Vib 2.
23. 4. 1 ABY tam na Palpatinově palci dorazili Chlouppek a Champbacca, kteří okamžitě zahájili svoje pátrání po Akyře. Navštívili její srub, navázali kontakt s Vibladony, infiltrovali těžební tábor Cordie a později i její pobočku ve městě.
3. 5. 1 ABY byl tábor zničen Vibladony, oba chlupáčové byli útočníky nalezeni v jeskyni s léčivým bahnem a po probuzení si nepamatovali, jak se tam dostali. Zachránili ale vesnici Vibladonů před Inkvizicí a nakonec se jim podařilo uprchnout. V reakci na tyto události byl k planetě převelen ISD Kursk, Cordia zahájila obnovu těžebního tábora a na měsíci již byla značná imperiální přítomnost.
V druhé polovině července roku 1 ABY se tam na Cocotte Minute vrátili Chlouppek s Arykou a kyberkrystalovou puškou. Ti se zasadili o další zničení tábora a vyhecování místního odboje, načež Impériu díky akcím Vibkongu vzrostly náklady natolik, že se stáhlo. Během boje za svobodu bylo hlavní město zničeno pádem Kursku, nicméně většina obyvatel ho stihla opustit a po osvobození se mohli pustit do obnovy.
V důsledku zničení kapitolu a odsunu imperiálních sil došlo na měsíci následně k ekonomické krizi, nicméně kolonisté ji díky spolupráci s Vibladony poměrně rychle překonali a následně se měli lépe než obyvatelé leckterých civilizovanějších světů.

Rodáci

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License