Vib 2

Vib 2 byl měsíc planety Vibliblom v sektoru Braxant. Neměl nijak vysoké hory, šlo spíš o kopce a nížiny plné mokřadů, jejichž vysušováním kolonisté získávali úrodnou zemědělskou půdu. Nacházelo se na něm několik měst, ale jen v tom hlavním byl vesmírný přístav.

Historie

Vib 2 byl poprvé osídlen kolonisty roku 560 BBY. Protože zde nenarazili na žádný původní inteligentní druh, nemuseli s nikým soupeřit o životní prostor a postupně osídlili celý měsíc. Rozvoj měsíce dost urychlil nález koaxiového ložiska, ovšem bylo natolik malé, že horečka zase rychle opadla.
Když dostal Vib 3 roku 215 BBY status přírodní rezervace, Vib 2 z toho dost profitoval a vydělával na udržitelné turistice, jejímž cílem byl sousední měsíc.
V posledních letech Republiky tam vznikla i malá společnost na těžbu plynů z atmosféry Vibliblomu. V roce 4 BBY ji celou odkoupila společnost Cordia, čímž se na měsíc dostalo Impérium a IDNRA. Cordia pokračovala v odkupování nemovitostí a v následujících letech si na měsíci získala velký vliv, aniž by někdo pojal podezření, že za ní stojí Impérium.
13. 4. 1 ABY tam byla tajně popravena Akyra Tokuso, buřička z vedlejšího měsíce, 27. 4. 1 ABY došlo k fingované veřejné popravě téže osoby, což však byla jenom mazaná lest na nalákání Champbaccy a Chlouppka.
3. 5. 1 ABY byly do tamní věznice převezeny Banana Brannigan, Emily a Fidorkka, ovšem ještě téhož dne uprchly a neměly nejmenší zájem se tam v dohledné době vracet.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License