Větší Plooriod

Větší Plooriod byl sektor v Expanzích. Procházela jím Hydianská cesta.

Soustavy

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License