Vesmírná symfonie

„Tu bestie na prahu objeví se a slitování žádat bude, vy lítost projevíte a bestii mezi sebe přijmete, neb neučinit tak, pro Řád zlé bude.
Bestie našim způsobům naučí se a dobře konati bude a vše co budete chtít konati bude. Pak s prosbou přijde, naléhavou, upřímnou. Bestii nad bestie však vyléčit odmítnete, i když pomoct dokážete. Jeho krok tak k Jediům stočíte a do mysli pochyby zasadíte. Až roků jak vody v řece uplyne a mezi hvězdami brouci maskaru dopustí se, vy bestii pošlete, ať pozoruje a přiučí se. Teprve tam Jedie v pravém světle zří a cesta k vykoupení Baran Do započne.
Pak dívku krve nalezne a za svou přijme, jí k Vám přivede a vy s těžkým srdem odmítnete ji. Tu moudrost svou předá ji a k Jedium přivede ji a ona novým druhem Jedie stane se. Jí učeň, co má rusý vlas, k obrazu svému začne přetvářet a ona jej ke svému též. Pak nemyslitelné stane se a rudý vlas otesaného prince na svět přivede.
Trpělivostí vy obrnite se a léta a útrapy přečkate. Po zkáze Jediů bestie objeví se, o radu žádati bude. Jen trpělivost a opatrnost nabídnete ji a šťastný konec přislíbíte. Již v rukách vaších žádná síla nebude, vše do pohybu dáno bude. Rudý vlas i bestie na dno padne, když dívka krve pro jejich životy padne a otesaný princ k velikosti stoupati bude.
Až smrt z hvězdy na galaxii dopadne a oni opět shledají se, pak z hvozdů bratry a sestry zachrání.
A nemyslitelné stane opět se a rudý vlas vyvolenou na svět přivede. Tu bestie naším způsobům učit začne, ona vesmírnou symfonii učiti se bude, pak v den proroctví na prahu objeví se a naší moudrost hledati bude. Tu budoucnost se současností protne se a vesmírná symfonie harmonii a mír Řádu přinese."
- volný překlad Vesmírné symfonie, jenž kvůli neohrabanosti basicu ztratil veškeré původně velmi důmyslné rýmy

Vesmírná symfonie byla prorocká veršovaná píseň Baran Do z Dorinu, která slibovala, že jejich řád v budoucnu dosáhne harmonie a míru.

Historie

Toto proroctví se v meditacích zjevilo mistru Baran Do roku 7201 BBY. Mistr mu přikládal velkou míru důležitosti a aby povědomí o něm zůstalo v myslích členů řádu živé, sepsal jej do veršů, které se mudrcové učili, a proroctví tak nezůstalo schované a zapomenuté v nějaké knihovně. V následujících stoletích a miléniích měli mudrcové několikrát pocit, že se proroctví začalo vyplňovat, ale pokaždé se ukázalo, že nadšení je předčasné.
Za zlomový byl považován rok 87 BBY, kdy se o přijetí do řádu ucházel Wookiee Demonbacca. Právě na základě Vesmírné symfonie byl přijat, což se ukázalo jako šťastná volba, neboť se díky němu podařilo rozklíčovat spoustu dalších slok, mezi nimi ty o Wyrrgyho zranění, o konfliktu s Huky na Kalee, o výcviku Jessicy a o početí Simbaccy, o vysvobození otroků z Tábora 52 a o narození Fichurry.
Roku 1 ABY zbývalo z proroctví vyplnit už jen poslední sloku.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License