Venatoranka

Venatoranka byl folklórní soubor Wookiů z Jolly Jedie. Jeho hlavním posláním bylo uchovat lidové tance a písně z Kashyyyku i kolonií v těžkých časech hrůzovlády Impéria.

Historie

Spolek založila Fuyarra v polovině března 1 ABY, krátce poté, co se probrala z umělého spánku po operaci inhibičního čipu. V následujících týdnech se k ní přidali další chlupáči včetně několika přeživších členů Hadaře a mohli vesele tvořit a tančit, a to navzdory počátečnímu nedostatku krojů, které pro ně začala zhotovovat Motycca, a nástrojů.
Stu opic soubor nijak do zelí nelezl, naopak občas docházelo k oboustranně vítanému přecházení členů a vzájemné výpomoci.

Členové

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License