Vel Fano

Vel Fano byl Kel Dor z Dorinu, učeň na temného akolytu hraběte Dooku.

Historie

Narodil se v roce 34 BBY na domovské planetě své rasy a již v raném věku u něj byla díky řádu Baran Do objevena citlivost k Síle. Bylo rozhodnuto, že bude vydán Řádu Jediů a stane se z něj ochránce míru a spravedlnosti v galaxii, ovšem vyzvednout ho přiletěl hrabě Dooku, jenž čerstvě pracoval pro Darth Sidiouse. Vel se tak místo do Chrámu dostal do výcvikového střediska na Limpi, kde se z něj měl stát agent v budoucím konfliktu s Republikou. Pro jeho nízký věk si ho však málokdo všímal a většinou byl vnímán spíš jako přítěž, o kterou je třeba se starat, takže jediný užší kontakt navázal se stejně starou Fosh Linn. Když byl starší, Sev'rance Tann i Rhek Tei se ho snažily cvičit, nicméně ve většině disciplín byl silně podprůměrný a vynikal jen schopností velmi přesně předvídat počasí. V následujících letech tak rozvíjel tento svůj dar a měl za úkol vymyslet, jak v něm využít temnou stranu.
Stěhování na Miu Leptonis IV v roce 29 BBY uvítal s nadšením, protože tam bylo počasí mnohem zajímavější. Kromě předvídání se ho pak naučil i trochu ovládat, což byl jediný důvod, proč ho Sev'rance nenechala vyhodit a zlikvidovat. V roce 25 BBY si postavil světelný meč se žlutou čepelí a začal poslouchat vychovatelku, která se ho snažila uchránit propadnutí temné straně.
Když v roce 22 BBY akademii infiltrovali dva mistři Jedi a jeden z nich se v počáteční fázi operace střetl s madam Tann v jídelně, povolala ho velitelka komplexu jako posilu, aby jí kryl ústup. Vel se dostavil, po chvíli zůstal s chlupáčem v jídelně sám a jeho snahy useknout mu kolena skončily tím, že s ním Wookiee praštil o mrazák. Z bezvědomí ho později probrala Nina, s jejíž skupinkou opustil enklávu a zamířil do Fogsmeade. Jakmile pak byla čistka akademie hotová, využil možnost vrátit se na rodnou planetu a Wyrrgy ho tedy zavezl na Dorin.
K Velovi se tam přihlásila jeho rodina, on si bez problému dodělal střední a poté i vysokou školu a až do své přirozené smrti o mnoho let později pracoval jako meteorolog.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License