Varf

Varf bylo posvátné jezero nacházející se blízko Tyrvrarru v dutém wroshyru, takže se nacházelo v téměř stejné výšce jako zmiňované město. Jezero bylo přirozeným rezervoárem pitné vody, která neměla stabilní přítok a jen díky filtračním řasám a rybám, které v něm žily, se udržovalo průzračně čisté. Voda se používala k vaření legendárního tyrvrarráku a rovněž jako hřiště při utkáních v kashyyckém fotbalu.

Historie

Jezero se stalo několikrát cílem otrokářských tlup, ale nikdy se jim nepodařilo kmen poškodit natolik, aby jezero ohrozili.
To se změnilo tři týdny po zničení první Hvězdy smrti, kdy bylo v odvetě za akci kashyyyckého odboje, na níž se podílel Demonbacca, na rozkaz Frau Engels zasaženo společně s Tyrvrarrem čtyřmi výstřely z interdiktoru Götterdämmerung. Vlna vody dosáhla až do Tábora 52, kde v ní zahynul mimo jiné náčelník Churr.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License