Valyarr

Valyarr byla klidná rybářská vesnice na Alaris Prime. Ležela na břehu moře, v němž žila spousta ryb, krevet a obřích korýšů, a pocházel odtamtud nejmladší klub kashyyycké fotbalové ligy, valyarští Bílí humři. Na útesech kolem rostlo několik wroshyrových jabloní.

Historie

Založena byla krátce po vítězství Wookiů nad Obchodní federací v roce 39 BBY a prvním a historicky jediným náčelníkem se stal rybář Warrbrug. Ačkoliv zbytek měsíce prodělal rychlou průmyslovou revoluci, Valyarr si zachoval svůj původní poklidný ráz a nebyl nijak závratně technologicky vyspělý. Přesto si tamní obyvatelé žili spokojeně, mimo jiné i díky přispění Michurrina, který s podporou náčelníka šlechtil okolní jabloně a produkty některých hybridů zásobil Ruwolffa, jenž pak vesničanům prodával pálenky se slevou.
Už v počátečních fázích osidlování se tam objevilo několik Trandoshanků propagujících mírové soužití s chlupáči, ale až do roku 24 BBY se jednalo o pouhé neorganizované jednotlivce. Pak se však jejich zástupkyní stala Hesska, která se do toho opřela tak, že se obě společenství v naprosté harmonii propojila a už před válkou klonů už tvořili Trandoshané téměř třetinu celkové populace vesnice.
Válka klonů se vesnici vyhnula obloukem, Sev'rance Tann se svou armádou také, o to destruktivnější byl ale nástup Impéria. Otrokáři měli najednou spojence v boji proti pacifistům, kteří jim dlouho leželi v žaludku, a vesnice byla jednou z prvních, co se stala terčem systematického zotročování. Většina obyvatel sice stihla prchnout, ale zdaleka ne všichni si svobodu uhájili. Přístav i prázdné domy pak sloužily Trandoshanům, kteří odtamtud prováděli nájezdy na okolní lesy.
Kolem bitvy o Yavin už byla vesnice natolik vybydlená, že by ji z původních obyvatel nejspíš nikdo ani nepoznal.

Rodáci

b_164917.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License