Valery Feleri

„Ty mi chceš podat inhalátor.“
- Valery na Emily, než dostala do držky

Valery Feleri byla k Síle citlivá Kuaťanka, pracovnice republikové rozvědky a později členka Inkvizice. Byla menší postavy, černovlasá, nosila ochranné amulety vlastní výroby a trpěla na brutální záchvaty astmatu, ale v Síle měla značný potenciál, byla strašně chytrá a relativně mrštná a nevyplatilo se ji podceňovat. Měla neteř Clementine, ale nestýkala se s ní a většina rodiny obecně ji považovala za dávno mrtvou.

Historie

Před rozkazem 66

Narodila se roku 38 BBY na Kuatu, a protože její rodina vždycky podporovala Republiku, i ona chtěla sloužit vyššímu principu. Naději na jednu slušnou příležitost dostala hned ve dvou letech, kdy se u nich doma stavil neznámý rytíř Jedi, ale protože navzdory značnému potenciálu rovněž značně trpěla vrozenou formou astmatu, bylo rozhodnuto, že jí bude lépe v nějakém povolání, kde se neskáče a nemává mečem.
Valery tedy nastoupila do normální školy, prokašlala se studiem a už ve svých sedmnácti byla přijata k republikové informační službě. Ráda pak všem tvrdila, že to bylo kvůli výjimečným studijním výsledkům, ale ačkoliv byla skutečně nadprůměrná skoro ve všech aspektech studia, hlavním faktorem pro přijetí bylo vypuknutí klonových válek a náhle zvýšená poptávka po schopných administrativních pracovnících. Valery každopádně díky svým schopnostem celkem rychle povyšovala a kdyby válka tak hloupě rychle neskončila, jistě by dostala na povel nějakou tu vlastní pobočku rozvědky.

Občanská válka

Krátce po převratu, ještě než stačila přejít pod nově formovanou ISB, si jejího talentu všimli ti správní temní lidé a nabídli jí, že jí na rozdíl od těch zrádných Jediů pomůžou její dary rozvíjet. Valery nejen přijala, ale dokonce fingovala svou smrt explozí svého bytu, čímž chtěla dokázat svou oddanost věci. Následně posílila sbor rekrutů imperiální inkvizice a pod svá křídla si ji vzal Ludo Mabiro, velitel pozdější sekce na lictoru Limbus. Od něj a dalších lektorů se naučila spoustu užitečných věcí, už v roce 17 BBY spolupracovala s Atalirem na dopadení Zippanandu a v následujících letech svůj potenciál mnohokrát znásobila mimo jiné díky několika lekcím u Tamory na Citadele.
Během nich definitivně propadla temné straně, a to tak, že se jí již tak slabé plíce začaly pomalu ale jistě rozpadat. Bolest překovávala ve zlobu, která se jí v práci docela hodila, obnovila své vazby na rozvědku, což bylo ještě užitečnější, a v roce 12 BBY řídila pozemní operace na Naboo, kde byli naháněni dva odbojní uživatelé Síly.
Když Císař krátce před bitvou o Yavin oznámil, že vzhledem k omezené užitečnosti přestává Inkvizici financovat, rozhodně neplánovala odejít jen tak do důchodu, což její šéf schvaloval. Vymyslela plán, jak kompenzovat ušlé prostředky, a nadále byla připravena bránit Impérium.
18. 4. 1 ABY v ranních hodinách přistála na Kampperelanu, kde měla jako už několikrát předtím nakoupit rýži pro vězně. Povšimla si však výrazné změny v postoji domorodců, kteří se jí najednou nebáli, a z následného výslechu vyšlo najevo, že planetu podle všeho navštívil Woallc Con-Denyzz, mistr Jedi a tamní hrdina z klonových válek. Valery sice v záznamech zjistila, že by měl být po smrti, ale se svolením velitele si nechala zfalšovat identitu a jako Helga Humberton, dcera Denyzzem zatčeného teroristy, začala obcházet město a ve jménu inkvizice páchat neplechu v naději, že ho to přiláká. Poté, co nechala odpálit jeho sochu na náměstí, se přesunula na radnici a pomocí Síly tahala vzpomínky ze starosty, ale krátce po dokončení výslechu byla napadena nesourodou přespolní trojicí a celá její past šla do kytek. Byla zajata, na palubě Twisted Sister převezena na Nar Shaddaa a vyslechnuta, načež se po ní začali kolegové shánět a její vrácení hodlali odměnit tím, že nevyvraždí celou planetu. Skupina ji hodlala vrátit, ale nejprve ji vybavila odposlouchávacím zařízením a řekla si o výkupné.
Valery byla následně převezena na Togorii, kde si ji vyzvedl lord Mabiro osobně. Byla seřvána za nekompetentnost, dostala domácí vězení a past na Denyzze měla pokračovat bez jejího přičinění. Valery se tedy uchýlila do své komnaty na Limbu, kde zpytovala svědomí, ovšem protože i zbytek operace byl přerušen nějakými anarchisty bez zjevné vazby na Denyzze a Limbus byl nucen se stáhnout, přišel si na ní Ludo vylít vztek a prosmažil ji blesky natolik, že přetížil a odpálil implantované odposlouchávací zařízení.
Valery tak nejen s popáleninami, ale taky s vnitřním krvácením skončila na operačním sále, kde z ní pověřený droid tahal spálené úlomky jakési elektroniky a radši se na nic neptal.

d20

Scoundrel 2 / Intelligence Agent 5 / Dark Side Devotee 8
STR 8 / DEX 16 / CON 7 / INT 18 / WIS 15 / CHA 14
Drain Knowledge +20, Force Lightning +20, Diplomacy +16, Bluff +15, Computer Use +15, Gather Information +15, Sense Motive +15, Fear +14, Enhance Ability +12, Force Defense +12, Intimidate +12, Knowledge (history, politics) +12, Move Object +12, Search +12, Craft (jewelry) +10, Farseeing +10
Low Profile, Headstrong, Iron Will, Perfect Memory, Urban Tracking, Dodge, Mobility, Summon Storm, Force Mastery
Dark Side Skill Emphasis (Drain Knowledge, Force Lightning, Fear)
Corrupted

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License