Valery Feleri

„Chcípněte, Jediové, kchh, kašl, kašl!“
- Valery dští síru

Valery Feleri byla k Síle citlivá Kuaťanka, pracovnice republikové rozvědky a později členka Inkvizice. Byla menší postavy, černovlasá, nosila ochranné amulety vlastní výroby a trpěla na brutální záchvaty astmatu, ale v Síle měla značný potenciál, byla strašně chytrá a relativně mrštná a nevyplatilo se ji podceňovat. Měla neteř Clementine, ale nestýkala se s ní a většina rodiny obecně ji považovala za dávno mrtvou.

Historie

Před rozkazem 66

Narodila se roku 38 BBY na Kuatu, a protože její rodina vždycky podporovala Republiku, i ona chtěla sloužit vyššímu principu. Naději na jednu slušnou příležitost dostala hned ve dvou letech, kdy se u nich doma stavil neznámý rytíř Jedi, ale protože navzdory značnému potenciálu rovněž značně trpěla vrozenou formou astmatu, bylo rozhodnuto, že jí bude lépe v nějakém povolání, kde se neskáče a nemává mečem.
Valery tedy nastoupila do normální školy, prokašlala se studiem a už ve svých sedmnácti byla přijata k republikové informační službě. Ráda pak všem tvrdila, že to bylo kvůli výjimečným studijním výsledkům, ale ačkoliv byla skutečně nadprůměrná skoro ve všech aspektech studia, hlavním faktorem pro přijetí bylo vypuknutí klonových válek a náhle zvýšená poptávka po schopných administrativních pracovnících. Valery každopádně díky svým schopnostem celkem rychle povyšovala a kdyby válka tak hloupě rychle neskončila, jistě by dostala na povel nějakou tu vlastní pobočku rozvědky.

Občanská válka

Krátce po převratu, ještě než si stačila přejít pod nově formovanou ISB, si jejího talentu všimli ti správní temní lidé a nabídli jí, že jí na rozdíl od těch zrádných Jediů pomůžou její dary rozvíjet. Valery nejen přijala, ale dokonce fingovala svou smrt explozí svého bytu, čímž chtěla dokázat svou oddanost věci. Následně posílila sbor rekrutů imperiální inkvizice a pod svá křídla si ji vzal Ludo Mabiro, velitel pozdější sekce na Lictoru Limbus. Od něj a dalších lektorů se naučila spoustu užitečných věcí, už v roce 17 BBY spolupracovala s Atalirem na dopadení Zippanandu a v následujících letech svůj potenciál mnohokrát znásobila mimo jiné díky několika lekcím u Tamory na Citadele.
Během nich definitivně propadla temné straně, a to tak, že se jí již tak slabé plíce začaly pomalu ale jistě rozpadat. Bolest překovávala ve zlobu, která se jí v práci docela hodila, a když Císař oznámil, že vzhledem k omezené užitečnosti přestává Inkvizici financovat, rozhodně neplánovala odejít jen tak do důchodu.

Potenciália

Bude bránit Limbus do posledního dechu, což je v jejím případě lehce ironické.

d20

Scoundrel 2 / Intelligence Agent 5 / Dark Side Devotee 8
STR 8 / DEX 16 / CON 7 / INT 18 / WIS 15 / CHA 14
Drain Knowledge +20, Force Lightning +20, Diplomacy +16, Bluff +15, Computer Use +15, Gather Information +15, Sense Motive +15, Fear +14, Enhance Ability +12, Force Defense +12, Intimidate +12, Knowledge (history, politics) +12, Move Object +12, Search +12, Craft (jewelry) +10, Farseeing +10
Low Profile, Headstrong, Iron Will, Perfect Memory, Urban Tracking, Dodge, Mobility, Summon Storm, Force Mastery
Dark Side Skill Emphasis (Drain Knowledge, Force Lightning, Fear)
Tainted

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License