Val Verde

Val Verde byla planeta v sektoru Hangshan v Expanzích. Topograficky byla velmi členitá, tvořily jí vysoké hory, mezi nimiž se táhla rozlehlá, deštným pralesem zarostlá údolí, a měla měsíc Dul'Pak. Ekonomika se tam točila kolem pěstování rudodřevu koka a výroby kokainu, ale šestimilionová populace farmářů byla po většinu času tristně chudá, protože je o většinu výdělků připravovali členové zkorumpované samosprávy.

Historie

Planeta byla objevena v roce 4504 BBY a během následujícího ročního průzkumu povrchu vyšly najevo blahodárné účinky jedné tamní rostliny, což motivovalo první vlnu kolonizace. V následujících staletích vznikla na planetě řada menších komunit pěstitelů koky, které pod svou nadvládu brzy sjednotila drogová mafie. Ačkoliv se pěstitelé snažili si na kokain udržet monopol, dostalo se několik rostlin i na další planety, například na Ugiva Cortax, a výnosy díky konkurenci mírně klesly. Další problém představovalo zpřísňování republikových zákonů na distribuci omamných látek, nicméně výroba drogy pokračovala i nadále, v ilegalitě, jen se zastavila imigrace dalších ziskuchtivých farmářů.
Místní vláda se starala primárně o vlastní zisky a o to, aby obchod s kokainem pokračoval, a i když byl několikrát ve hře plán na kolonizaci měsíce a jeho využití k rozšíření farem, nikdy k tomu nedošlo. Prostí obyvatelé žili na hranici chudoby, často byli vládnoucí elitou tyranizováni a prakticky neměli kontakt s vnějším vesmírem.
S rostoucí silou hnutí separatistů se mafie přiklonila na jejich stranu, neboť si od pádu Republiky slibovala legalizaci kokainu, a podporovala ho značnými finančními částkami, což vedlo k dalšímu útlaku prostého obyvatelstva.
Během války klonů stálo Val Verde pevně na straně Konfederace nezávislých systémů, ale fakticky bylo do konfliktu zapojeno až ve druhé polovině roku 20 BBY, kdy byl tamní režim svržen několikatýdenním úsilím Shyyyo Squad pod vedením generála Maryll. Komando úspěšně a s použitím síly odstranilo drtivou většinu mafiánů a i když během finálního střetu přišlo o jednoho člena, připravilo Konfederaci o zdroj příjmů. Samosprávu nad Val Verde pak převzali farmáři, vyjednali relativně výhodný kontrakt na dovoz koky pro lékařské účely a svitlo jim na lepší časy. Aby se na planetu nevrátili separatisté, rozhodlo vedení Velké armády Republiky, že tam bude zbudována monitorovací základna, nicméně kvůli hornatému terénu byl jako vhodnější místo zvolen Dul'Pak.
Převrat se populace Val Verde výrazněji nedotkl, nadále dováželi kokain farmaceutické firmě, která jím zásobovala imperiální elitu. Ceny sice díky částečné dekriminalizaci drogy klesly, ovšem farmáři se i tak měli lépe než tenkrát pod mafií a mnozí tedy na Impérium nedali dopustit.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License