Vahim

Vahim byl Abyssin z Byssu, rytíř Jedi a později inkvizitor spadající pod sekci 4. Byl stejně vysoký jako průměrný člověk a jako inkvizitor nosil zbroj s helmou a kápi přes ramena. Byl nemilosrdný a krutý, ale současně opatrný, a pokud vyhodnotil, že je v nevýhodě, z konfrontace raději vycouval. Protože hodně slinil, vydával téměř neustále srkavé zvuky.

Historie

Před rozkazem 66

Vahim se narodil roku 82 BBY na Byssu, a to do rodiny ranhojiče jejich klanu. Už odmala se u něj projevovala citlivost k Síle a v klanu by jej čekaly velké věci, kdyby si ho nevšiml potulný Jedi. Ten Vahima vyměnil za bižuterii a instantní nudlovou polévku a Vahim se tak v roce 80 BBY dostal do Chrámu Jediů na Coruscantu, kde začal nový život.
Protože tam byl už od útlého věku, nemusel si zvykat na skokový technologický rozdíl mezi jeho rodnou hroudou a republikovým kapitolem. Našel si i pár přátel, i když velkou část dětí svým vzhledem děsil. Měl značné nadání v léčení pomocí Síly a toto nadání v něm za zdmi Chrámu intenzivně rozvíjeli.
Roku 75 BBY podstoupil svou cestu na Ilum, kde našel svůj krystal a na palubě Crucible si pak sestrojil svůj světelný meč se zelenou čepelí. Na jeho novém životě ho nejvíce fascinovalo množství vědění a informací, ke kterým měl přístup. Hodně času trávil v knihovně a jednou se mu podařilo proklouznout do zakázané části, kde ukořistil jeden svazek. Když ho pak ve svém pokoji pod peřinou studoval, ukázalo se, že obsahuje temnou disciplínu dovolující metat blesky. Nezalekl se a začal se disciplínu tajně učit.
V roce 70 BBY si jej za padawana vybral mistr a Vahim se konečně podíval i ven do galaxie. Tam opakovaně prokázal umění ovládat Sílu, ale s mečem mu to tolik nešlo a mistr si dal za úkol to změnit.
Roku 55 BBY Vahim splnil vše k tomu, aby se z něj stal rytíř Jedi, a jakožto příslušník dlouhověké rasy na titul mistra nijak nespěchal. Sám cestoval z planety na planetu, kde využíval své léčitelské schopnosti. S mečem se už taky oháněl jistěji, a tak neměl problém se ubránit, když bylo potřeba.
Když začaly klonové války, byl na okraji galaxie, na nově vzniklém území Konfederace nezávislých systémů a jako na nového třídního nepřítele byl na něj uspořádán lynč. Nepřežil by, kdyby nesáhl k temné straně a neusmažil rozvášněný dav blesky. Když si uvědomil, co udělal, zpanikařil a s výčitkami odletěl a začal se skrývat v přesvědčení, že Řád by ho za jeho čin odsoudil. Skrýval se mimo civilizaci a celou tu dobu se sžíral výčitkami, které mu zakalily mysl a pokřivily duši. Toho, že válka skončila, si ani nevšiml.

Občanská válka

Roku 17 BBY mu na stopu přišel inkvizitor Hazzar, který ho o dva měsíce později dopadl a v oboustranně náročném souboji ho vyřídil. Viděl v něm potenciál na inkvizitora, a tak ho odvlekl na Citadelu, kde na mučidlech dokonali jeho pád na temnou stranu. Jakmile se dal dohromady, začal jeho inkvizitorský výcvik. Z Vahima se stal nebezpečný šermíř, ze kterého měl respekt i Zothar Hanak, a když koncem roku jeho výcvik na Citadele skončil, byl přiřazen do inkvizitorské sekce číslo 4. Byl jedním z šesti inkvizitorů, kteří brázdili galaxii na palubě Černého korzára a hledali jedince citlivé k Síle, na nichž pak na palubě prováděli nejrůznější pokusy. Vahim s kolegy vycházel dobře a rok od roku byl víc a víc ponořen do temné strany, jen Zhakovy vtipy si nikdy neoblíbil. K dispozici měli libovolný počet čističů, se kterými terorizovali populaci, kdekoliv se objevili
Roku 6 BBY se Černý korzár vydal do Neznámých regionů na pozvání sekce 6, která měla k dispozici velké množství testovacích subjektů. Až na místě se ukázalo, že šlo o past a Rakatork se svými Blue Boyz zajal celou posádku Korzára. Inkvizitory pozavíral ve své pevnosti a začal je jednoho po druhém žrát. Vahim unikl jako jediný, když si byl schopný uhryzat obě ruce, aby se dostal z okovů, nechal za sebou své zbývající kolegy a unikl zpět na loď a zmizel.
Po tomto incidentu zůstal sám. Ruce mu sice dorostly, ale trauma a děs z celé záležitosti ho pronásledovaly i nadále a Vahim se stal paranoidním. Potřeboval se Rakatorkovi pomstít, ale věděl, že přímý střet by nepřežil. Stěžovat si Císaři rovněž nemohl, a tak se věnoval své práci a začal opět naplňovat loď subjekty.
Roku 5 BBY objevil na Yugothu parazitický druh bezobratlých měkkýšů. Vahim zjistil, že pokud se migou přisál na citlivého jedince, jeho napojení na Sílu se dramaticky zvýšilo, a začal s pokusy, jak tuto skutečnost využít.
Roku 0 ABY došlo oficiálně k rozpuštění inkvizičních buněk. Postihlo to i sekci 4, ale protože Vahimův výzkum měl potenciál, Císař mu nechal Černého korzára a svolil, aby ve své práci pokračoval jakožto jediný inkvizitor své buňky. Ještě toho roku se éterem začaly šířily fámy, že Císař se zbavuje všech inkvizitorů, a v krátkém sledu skutečně přišlo o život několik Vahimových kolegů. Začal si dávat víc pozor a pokud možno se vyhýbal ostatním.
V květnu roku 1 ABY dostal instrukce od sekce 9, aby dorazil na Bastion a začal vyšetřovat zabavenou loď, která s velkou pravděpodobností patřila dvojici skrývajících se Jediů. Vahim byl tou dobou na druhé straně galaxie a řešil svou agendu, a tak se na Bastion dostal až s přibližně dvouměsíčním zpožděním. Na místě od majora Maysnera zjistil, že loď začala vyšetřovat i nějaká sekce 0. Nebyl si vědom toho, že taková vůbec existuje, a protože mu paranoia našeptávala, že jde o nějaký způsob, jak se ho zbavit, přikázal svým čističům, aby se o sekci 0 postarali. Během pobytu na Bastionu získal z rukou vlastnoručně zabitého dítěte dva krystaly a vrátil se s nimi a matkou dítěte na palubu korzára, kde hodlal s pomocí migou vytáhnout z krystalů vzpomínky na jejich majitele. Naneštěstí se sekce 0 nalodila na jeho křižník, krystaly ukradla a při procesu zemřel subjekt i s migou, takže se z krystalů nedozvěděl nic.
Následující dny si projížděl záznamy z nalodění a snažil se přijít na jejich identitu. Začátkem srpna ho trklo, že by se mohl zaměřit na světelné meče, které na záběrech vidí. Identifikovat se mu podařilo tři a co z toho vyplývalo, bylo zajímavé a podezřelé: dva patřily již několik let zesnulým inkvizitorům a ještě před rokem se měly nacházet ve sbírkách Citadely, třetí patřil lordu Tonewy, který ještě na začátku roku pracoval pro Frau Engels, než byla v únoru popravena za velezradu. Z materiálů ohledně vyšetřování Frau zjistil, že za lorda Tonewyho se vydával jeho bratr Kody, který měl být podle hlášení Carke mrtvý, což později potvrdil osobně i Zothar Hanak. Vahim se na celou záležitost zaměřil a plánoval osobně navštívit jak Ugiva Cortax, tak Oarlig.

d20

Jedi Consular 7 / Imperial Inquisitor 8
STR 13 / DEX 16 / CON 10 / INT 14 / WIS 16 / CHA 6
Force Lightning +24, Move Object +19, See Force +16, Gather Information +14, Heal Another +13, Sense Motive +13, Knowledge (Jedi lore) +12, Treat Injury +10, Telepathy +8, Survival +7, Tumble +7
Dodge, Agile Riposte, Force Mind, Track, Force Mastery, Weapon Finesse (lightsaber), Knight Mind, Lightsaber Defense, Knight Defense
Favoured Enemy (Jedi Sentinel, Jedi Guardian)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License