V'r Baa

V'r Baa byla Neti, k Síle citlivý strom z dávných časů, který se před mnoha staletími ukryl se v lesích na Rori a byl odtamtud omylem přesazen kapitánem Křupkou do zahrad na palubě Jolly Jedie. Byla to pragmatická pacifistka a strašně dlouho jí trvalo se k něčemu rozhoupat. Ovládala Sílu na velmi primitivní úrovni, ale léčitelka to byla bezkonkurenční a měla i svůj podíl na bujném růstu rostlin ve svém okolí. Na Neti byla překvapivě mladá, protože většinu svého života strávila v hluboké hibernaci.

Historie

Narodila se zhruba čtyři tisíce let před bitvou o Yavin na kolonii Ryyk, kde se od starších Neti vyučila v umění léčitelství. Krátce před zničením planety supernovou odletěla na Rori, tehdy ještě neobydlený měsíc Naboo, a v klidu a míru studovala tamní ekosystém. Když ji zastihla zpráva o ztrátě domovské planety a všech příbuzných, uložila se poprvé do hibernačního spánku a probudili ji až první kolonisté někdy kolem roku 2000 BBY.
Zpočátku jim pomáhala léčit neduhy spojené s životem v bažinách, ale záhy pochopila, že přišli jenom drancovat přírodu a nerostné zdroje a pokusila se je z planety vyhnat tím, že do vodního zdroje pro kolonii vypustila kulturu bakterií, které měly působit silné nadýmání. K její smůle však bakterie rychle zmutovala, začala působit silné křeče a než byla objevena účinná léčba, zabila něco kolem šedesáti kolonistů. V'r se stáhla do lesa, zpytovala svědomí a opět se uložila k dlouhému spánku.
V roce 4 BBY ji téměř probudil Wookiee s rýčem, který ji vykopal a přesunul do nově budované zahrady na zaparkované vesmírné lodi. Neprotestovala, protože se jí tam docela líbilo, ale ani hibernaci úplně nepřerušila. Pouze lehce působila Silou na okolní rostliny, aby se v novém prostředí všichni rychleji zabydleli, a pomocí jednoho malého kaadu tak trochu špehovala dění na lodi.
Její sílící aura a občasný pohyb byly podezřelé Bananě Brannigan, která kolem stromu běhala, ale nikdy o tom nikomu neřekla1.
Ještě krátce po bitvě o Yavin téměř úplně spala a s probouzením rozhodně nespěchala.

Potenciália

Původně se měla definitivně probudit a svou identitu odhalit zhruba rok po bitvě o Yavin, zrovna ve chvíli, kdy někdo z povstalců potřeboval urgentní lékařskou péči přímo v hangáru, ale tuto příležitost jí pravděpodobně vyfoukl IM-62. O něco pravděpodobnější je, že ji probudilo, když ji očůrával jeden z opilých Wookiů, kterých bylo na lodi po osvobození Tábora 52 víc než dost, včetně několika, co se tam pravidelně vraceli z cest za dobrodružstvím.

d20

Force Adept 7 / Beastwarden 5
STR 10 / DEX 12 / CON 14 / INT 18 / WIS 18 / CHA 11
Heal Another +26, Empathy +22, Hide (v lese) +18, Treat Injury +18, Handle Animal +17, Force Stealth +15, Plant Surge +15, Craft (poisons) +10, Knowledge (medicine, wilderness lore) +10
Life Power, Compassion, Endurance, Primal Sympathy, Skill Emphasis (Heal Another), Cure Disease, Beast Language, Cure Poison
Spellcaster

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License