V'r Baa

V'r Baa byla Neti, k Síle citlivý strom z dávných časů, který se před mnoha staletími ukryl se v lesích na Rori a byl odtamtud omylem přesazen kapitánem Křupkou do zahrad na palubě Jolly Jedie. Byla to pragmatická pacifistka a Sílu ovládala na velmi primitivní úrovni, ale léčitelka to byla bezkonkurenční a měla i svůj podíl na bujném růstu rostlin ve svém okolí. Na Neti byla překvapivě mladá, protože většinu svého života strávila v hluboké hibernaci, a strašně dlouho jí trvalo se k něčemu rozhoupat.

Historie

Před rozkazem 66

Narodila se čtyři tisíce let před bitvou o Yavin na kolonii Ryyk, kde se od starších Neti vyučila v umění léčitelství. Krátce před zničením planety supernovou odletěla na Rori, tehdy ještě neobydlený měsíc Naboo, a v klidu a míru studovala tamní ekosystém. Když ji zastihla zpráva o ztrátě domovské planety a všech příbuzných, uložila se poprvé do hibernačního spánku a probudili ji až první kolonisté.
Zpočátku jim pomáhala léčit neduhy spojené s životem v bažinách, ale záhy pochopila, že přišli jenom drancovat přírodu a nerostné zdroje, a v roce 1954 BBY se je pokusila z planety vyhnat. Do vodního zdroje pro kolonii vypustila kulturu bakterií, které měly působit silné nadýmání, ale ta k její smůle rychle zmutovala, začala působit silné křeče a než byla objevena účinná léčba, zabila pětašedesát kolonistů. V'r se stáhla do lesa, zpytovala svědomí a opět se uložila k dlouhému spánku.
Dva roky po incidentu zavítal na Rori profesionální lovec čarodějnic, který ji v lese chvíli hledal, ale ačkoliv na ní nějaký čas ležel, jeho pátrání skončilo neúspěšně.1

Občanská válka

V roce 4 BBY ji téměř probudil Wookiee s rýčem, který ji vykopal a přesunul do nově budované zahrady na zaparkované vesmírné lodi. Neprotestovala, protože se jí tam docela líbilo, ale ani hibernaci úplně nepřerušila. Pouze lehce působila Silou na okolní rostliny, aby se v novém prostředí všichni rychleji zabydleli, a pomocí jednoho malého kaadu tak trochu špehovala dění na lodi.
Její sílící aura a občasný pohyb byly podezřelé Bananě Brannigan, která kolem stromu běhala, ale nikdy o tom nikomu neřekla.2 K definitivnímu probuzení došlo 30. 4. 0 ABY, kdy si u ní cestou ze svatby Balmorry a Sulacca odskočil Champbacca, jemuž se jedna z jejích větví zdála ideální k opření.3 Moc pěkně si pokecali o starých časech a ani on ji nepráskl. V'r se tak mohla pořádně protáhnout, prohlédnout si zahrady a připravit se na seznámení s posádkou, což nechtěla uspěchat.
6. 6. 0 ABY měl ovšem kapitán Simbacca nehodu, když se ve Splašené šunce vysekal během závodů na Raxusu Prime, a Champbacca pro ni došel s tím, že prostě potřebují schopného léčitele. V'r přiložila větve k dílu a ve spolupráci s IM-62 kapitána zachránili, ovšem kapitán byl natolik vyčerpaný a zmatený, že mu nejdřív vůbec nedocházelo, že dřív na ošetřovně živý strom neměli, a jenom mu poděkoval.
V'r se pak pomalu a obezřetně začala představovat jednotlivým členům posádky, kteří se k chodícímu stromu stavěli porůznu. Nevyčítala jim to, nespěchala na ně a roli plnohodnotné zdravotnice přijala jen na chvíli, když si IM-62 potřeboval na pár dní odskočit do Kančího hnízda. Během její služby se nic zvláštního nestalo, ani po ní, a ona pak byla vděčná za každý kontakt, i za Fatayyra, který ji soustavně porážel v šachu.
Nejvíce si však rozuměla s Morrrtem, M'Keshem a dalšími lodními zvířaty s výjimkou mšicomutů a v následujících měsících sice souhlasila, že bude fungovat jako záložní medik pro případy nouze, ale jinak se stáhla do polohibernace a ani jí moc nevadilo, že na ni všichni kolem tak trochu zapomínají.

d20

Force Adept 7 / Beastwarden 5
STR 10 / DEX 12 / CON 14 / INT 18 / WIS 18 / CHA 11
Heal Another +26, Empathy +22, Hide (v lese) +18, Treat Injury +18, Handle Animal +17, Force Stealth +15, Plant Surge +15, Craft (poisons) +10, Knowledge (medicine, wilderness lore) +10
Life Power, Compassion, Endurance, Primal Sympathy, Skill Emphasis (Heal Another), Cure Disease, Beast Language, Cure Poison
Spellcaster

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License