Uzidorův světelný meč

„KLAP-KHHHHZT!“
- Uzidorův světelný meč

Uzidorův světelný meč, později přezdívaný Slave, byla zbraň inkvizitora Uzidora. Původně míval zelenou čepel, která se však po pádu majitele na temnou stranu změnila na červenou.

Historie

Uzidor si meč sestavil ještě jako padawan, a to po návštěvě Ilumu v roce 27 BBY. Povedlo se mu to ještě na palubě Crucible, a to navzdory nehodě, kterou tam při svém vlastním pokusu o sestavení meče způsobil jeho spolužák Peelo. Hned v klonových válkách se ho Uzidor naučil zručně ovládat a hodil se mu i po pádu Republiky, kdy se s mistrem snažili uprchnout před imperiálními jednotkami. To však netrvalo věčně a Uzidor byl nakonec lapen Honndarsem, zlákán na temnou stranu a naverbován k Inkvizici, načež čepel meče díky jeho psychickému rozpoložení rychle zrudla.
Uzidor s ním pak prolil mnoho krve a také jím máchal v roce 7 BBY v šarvátce s učedníky mistra Woallca Con-Denyzze u enklávy na Miu Leptonis IV. Zde jím porazil učedníka Kody-Kanna Tonewyho, kterému usekl i ruku.
Jen o několik hodin později však meč změnil majitele, když na Uzidora spadla traverza a uvěznila ho v neovladatelném dreadnoughtu Imperial Fist. Meč si tehdy vzal Kody a od té doby jej používal jako svůj druhý meč v levé ruce, Lordovi v pravačce. Nikdy se nepokusil očistit červený krystal, protože nevěděl jak a červená se mu popravdě líbila.
Během následujících patálií ho Kody vytahoval dost často, ať už při boji s Onem po průchodu Temným labyrintem nebo později při zúčtování na Bwyrgenu. Měl ho s sebou na Růžovém sršni, když s Voh-Jinem poprvé navštívili Atalay a byly jim Strážcem vědění sebrány vzpomínky, schopnosti i meče. Díky zásahu Dmi Ata a jeho lidí se jim ale nakonec podařilo uprchnout, sice na jiné lodi, ale s meči. Nepamatoval si však, k čemu slouží, a po příletu na Mornom je stejně jako svůj ostatní majetek bez odporu odevzdal sektě. Když si pro něj přiletěli Wyrrgy s Chlouppkem, vzali kromě Kodyho a Voh-Jina i jejich meče a i s jejich pomocí se jim pak povedlo jim vrátit vzpomínky, nikoliv však schopnost ovládat Sílu.
Kody ho v následujících měsících nedovedl pořádně používat, ale rozhodně ho nevyhazoval a měl ho s sebou i při další návštěvě Atalay, kde konfrontovali a tentokrát i porazili Strážce vědění. V následující době ho Kody pořádně použil až během záchrany Wyrrgyho z Kančího hnízda, kde jím posekal několik pohůnků Hutta Anarada a bránil se jím výsadku Skitarii. Během následné nepříjemné situace na Idigaro si vystačil s nenápadnějším blasterem a meč znovu tasil až v bitvě o Atalay. Když pak společně s napraveným bratrem vyrazili na výlet do Neznámých regionů, měl meč s sebou.
V březnu roku 0 ABY se s ním vrátil do známých částí galaxie a sice o něj na Black Frontier málem přišel, ale pak ho dostal zpátky a po mezipřistání na New Regime jím během svého seznamování s povstalci odrazil jeden výstřel z E-11. Vzal si ho i na Kirkovo stěhování z Patch-4 a při druhé návštěvě zatopené enklávy na Miu Leptonis IV, kde ho nechtěl půjčit svému synovi.
Tři týdny po bitvě o Yavin ho Kody i se synem nacpal do R5-D4 a propašoval ho tak na palubu Götterdämmerungu, kde ho během akce na osvobození Tábora 52 vytáhl proti Fidorce a později chtěl vytáhnout na Frau Engels. To však nevyšlo a on byl nakonec rád, že se mu zbraň povedlo před útěkem sebrat. O několik měsíců později jím Kody přiměl Dergola, aby se jim vydal na milost, a měl ho s sebou i při akci na Rozengardu, kde s jeho pomocí odrážel útok Rozary. Oháněl se jím i během výsadku na Citadele, kde jím řízl Bagra.
V následujících týdnech a měsících ho Kody užíval hlavně při cvičení šermu a 12. 4. 1 ABY o něj přišel, když se Carke odkopala, meče mu vzala a nechala ho umřít. Ta pak součástky pod Císařovým dohledem použila při konstrukci náhrady za ten svůj.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License