Uwacca

Uwacca byl Wookiee z Kashyyyku, šaman a pravidelný uživatel kashyyycké koky. Moc toho nenamluvil a už před těžkou závislostí na drogách nebyl žádný hezoun, ovšem měl silně vyvinutou empatii a slabé napojení na Sílu, které dokázal velmi slušně zužitkovat.

Historie

Před rozkazem 66

Narodil se roku 155 BBY na samotě daleko od větších měst a od raného věku ho pronásledovala divná znamení. Rodiče, přírodní aktivisté žijící daleko od civilizace, ho už už chtěli hodit ze skály jako ďáblovo dítě, ale naštěstí je navštívil kněz Wirady a doporučil jim, ať ho raději nechají vyšetřit některým ze šamanů, že by třeba mohl být vyvolený. A ono jo!
V šamanském umění ho učil sám Ogoroo, ale velkou radost ze svého žáka neměl. Jakkoliv byl totiž Uwacca nadaný na léčení a bylinkářství, až příliš se upnul ke konzumaci podpůrných bylin a své dary pak opomíjel rozvíjet přirozenou cestou. Navzdory tomuto hendikepu se ale uchytil jako šaman v jedné malé vesničce a nějakou dobu tam vydržel.
V roce 39 BBY však slyšel v dáli temná bonga znít, beze slova odešel a přidal se k výpravě kolonistů na Alaris Prime. Do konfliktu s Obchodní federací se zapojil jen jako léčitel a ještě později odešel do lesů, odkud se sem tam vynořil, aby zachránil to či ono městečko před epidemií té či oné choroby. Jinak se kontaktu s kolonisty stranil, pečoval o svůj záhon koky a snažil se dohlížet na to, aby to Wookiové nepřeháněli s technickým pokrokem na úkor souznění s přírodou. Protékala mu tělem celá jeho zem, opilost mužů, bolest žen a takové ty věci a on byl spokojený.
Někdy kolem roku 28 BBY potkal v lese malého Warfarrina a začal ho učit, jak využít darů přírody ku prospěchu všech. Výcvik však nedokončil, protože se jeho horkokrevný učeň rozhodl vydat ke hvězdám a zapojit se do války klonů.
Uwacca náhradu nehledal, ale motivován některými vizemi připravil v lese zázemí pro větší množství uprchlíků, což se náramně hodilo už o pár let později. Rovněž doporučilo Ruwolffovi, aby s Mavi'sand rozšířili sklep pod Hlavou slimejše, čímž mu pravděpodobně zachránil život.

Občanská válka

Po převratu ukryl ve své chýši několik kolonistů a zasloužil se tak o formování sítě lesních útočišť, kterou využívala Hesska a její partyzáni. Těm i vařil a staral se o raněné. Když se v roce 5 BBY schylovalo k celoplanetárnímu zátahu, posilnil se větším než malým množstvím koky, jenom s nožem se vrhl na otrokářskou hlídku a poté, co tři Trandoshany připravil o oči a dost krve, zemřel na infarkt.

d20

Force Adept 1 / Fringer 5
STR 13 / DEX 8 / CON 12 / INT 14 / WIS 16 / CHA 14
Treat Injury +14, Heal Another +11, Knowledge (herbology) +10, Profession (shaman) +10, Empathy +9, Hide +8, Intimidate +8, Diplomacy +7, Sense Motive +7, Farseeing +7
Sense, Alertness, Nature Affinity, Compassion
Primitive, Reputation, Masterful Healer

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License