Uv-Ar

Uv-Ar byl k Síle citlivý člověk z Feresh V, rytíř Jedi a jeden z objevitelů planety Atalay.

Historie

Před rozkazem 66

Narodil se dvěma vulkanologům v roce 84 BBY, ale v jejich šlépějích kráčet nemohl, neboť u něj byl objeven dar vnímat Sílu a on putoval na Coruscant, aby se z něj v Chrámu Jediů stal ochránce míru a spravedlnosti. Uv-Ar se na tento svůj úděl těšil, ale když si po návštěvě Ilumu v roce 77 BBY postavil světelný meč s modrou čepelí a zjistil, že je s ním dost marný, jeho nadšení trochu opadlo. Věnoval se tedy spíše nebojovým disciplínám a v roce 75 BBY si ho za padawana vybral Dmi Ato, archeolog, který s ním v následujících letech navštívil Neznámé regiony a předával mu své zkušenosti. Když se dozvěděli o existenci dávného řádu uživatelů Síly, pokoušeli se najít jeho domovskou planetu, nicméně se jim to za celých sedmnáct let, co spolu byli, nepodařilo.
V roce 58 BBY společně porazili gang zlodějů a pašeráků umění, což Uv-Arovi vyneslo rytířský titul. V zabavených věcech pak našli další vodítka směřující k domovské planetě Atalay a Dmi se rozhodl, že se o její nalezení pokusí znovu. Když Uv-Ar viděl, že s sebou Dmi do Neznámých regionů bere i svého nového padawana Roxe, nedalo mu to a letěl s nimi. Pátrání trvalo dlouhých sedm let, ale nakonec se jim začátkem roku 51 BBY podařilo najít mlhovinu, proletět skrz a přistát na planetě dávného řádu, kde začali neprodleně prozkoumávat chrámové komplexy.
Rox se bohužel sám vydal Temným labyrintem, při jehož průchodu zešílel a propadl temné straně Síly. Napadl jak Dmi Ata, kterého díky momentu překvapení odzbrojil a těžce zranil, tak Uv-Ara, který vyhodnotil, že se musejí stáhnout. Utekli do hor, kde je našli místní obyvatelé, díky jejichž pomoci přežili.
V následujících letech Uv-Ar se svým bývalým mistrem tajně navštěvoval Údolí Ilien a prastaré chrámové budovy. V roce 45 BBY tam narazili na skrytý deník Ul-qura, ze kterého se dozvěděli o Superholocronu. Mysleli si, že informace uložené v holocronu pomohou Roxe porazit.
V roce 30 BBY objevili prastarý hangár. Po těžkém úsilí se jim podařilo najít vchod a tajně spravili jednu malou stíhačku, se kterou Uv-Ar podnikl návrat do galaxie. Tam začal v utajení pátrat po artefaktech, které obsahovaly části Superholocronu, a měl od mistra přísně zakázáno obnovovat kontakt s Řádem, jelikož cítil, že by moc Zřídla byla i na ně příliš a situaci by tím jen zhoršili. Pátrání se mu však nedařilo ani v klidných časech poslední dekády existence Republiky a ani s pomocí Jhonara Indysse, natož později za klonových válek, kdy si musel dávat pozor, aby se nepřipletl k nějaké bitvě.

Občanská válka

Uv-Ar pochopil, proč mistr nechtěl požádat o pomoc Řád, a další dlouhé roky hledal artefakty. Bezradný svým dlouholetým pátráním si v roce 5 BBY najal mafiánského bosse, Hronzo Broa, aby mu pomohl nebo je ideálně našel sám. Hronzo tuto zakázku přehodil na svého dlouholetého přítele Wyrrgyho.
Uv-Ar byl později zatčen imperiálními úřady a dostal se do rukou lorda Tonewyho. Po těžkém mučení nechtěně vyzradil svojí minulost i zaniklý řád a hledání artefaktů. Rody nebyl z jeho mysli schopný získat souřadnice planety, a tak začal podnikat kroky k získání Superholocronu. Nebohý Uv-Ar byl zavřen na Lictoru, kde po několika dnech zemřel na následky mučení.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License