Urumuros

Urumuros byla bytost, entita, která reprezentovala temnou stranu Síly. Tomu, komu pomáhala, propůjčovala neuvěřitelné Silové schopnosti.
Dostat její požehnání ale nebylo nic snadného. Urumurosovi sloužila sektra K'sulmatha ze sektoru Dargon v Divokém vesmíru.
Poslední, kdo s Urumurosem blížeji komunikoval, byl lord Di-Bona, který dostal za úkol přivést zpět k životu rasu Massassi.

Předpokládá se, že Urumoros byl něco jako Bendu.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License