Urumuros

Urumuros byla bytost, entita, která reprezentovala temnou stranu Síly. Tomu, komu pomáhala, propůjčovala neuvěřitelnou moc v Síle. Dostat její požehnání nebylo nic snadného a většinou to vyžadovalo roky meditací, propadnutí šílenství a na konci vydloubnutí vlastních očí.

Historie

Před rozkazem 66

Urumuros byla bytost temné strany Síly a mohla být stará stejně jako temná strana sama. Určit přesně její stáří bylo ale dost komplikované.
Poprvé o sobě tato entita dala vědět roku 618 BBY, kdy dloubla do Nenna Di-Bony a dala mu moc proměnit Bwyrgen i celou soustavu Yharn v ráj. Nenn pak už nedokázal Urumurose dostat z hlavy a zbytek svého života zasvětil snahám o navázání pevného a trvalého spojení. Kvůlli tomu vznikla sektra K'sulmatha, která Urumurose uctívala celá desetiletí.
Roku 231 BBY byl Urumuros unaven neustálými modlitbami a vyřešil to sesláním šarlatového spánku, který jeho ovečky umlčel na téměř dvě století.
Roku 36 BBY učinil Urumuros sám kontakt s Konnsem Di-Bonou a odhalil mu svou vizi na galaktickou křížovou výpravu vedenou armádou Massassi, které měl Konns za úkol přivést k životu.

Občanská válka

Roku 18 BBY Konns díky Urumurosovým vizím nalezl tři embrya rasy Massassi.
V roce 6 BBY byla sekta K’sulmatha zničena, ale Urumurosův plán byl stále živý a on měl nového, lepšího šampióna. Ten byl na cestě pomsty a běsnění, kdy stále více propadal temnotě, ale než si ho Urumuros stihl podmanit, byl Wyrrgy překvapivě obrácen zpět na světlo a vyděšen svými činy se zřekl Síly, čímž v sobě Urumurose uvěznil a znemožnil se jakkoliv manifestovat a ovlivňovat reálný svět. Urumuros si ale nezoufal, čas pro něj nehrál žádnou roli a jeho trpělivost se mu měla vyplatit.
Roku 4 BBY se Wyrrgy zbláznil do myšlenky řádu Atalay, Urumurose zase nadchlo Zřídlo. Wyrrgy se zase začal otevírat Síle, čehož Urumuros využil a našeptáváním začal Wyrrgyho opět manipulovat. Byl ale překvapený, protože v chrámu Atalay byl ještě jeden duch, Rox, který se snažil Wyrrgyho dostat na svoji stranu.
Roku 0 ABY měl Urumuros Wyrrgyho pod svým vlivem, ale Rox se objevil se svým synem Xor-Sawou a postavili se jim. Wyrrgy byl smrtelně zraněn, přežil jen díky Kaweně a Urumuros vyhodnotil, že možná nebyl nejlepším šampiónem. Využil příležitosti a přeskočil na Xor-Sawu. Když pak byla planeta Atalay pod Xorovou absolutní nadvládou, rozjel projekt na znovuobnovení Zřídla a vybudování jeho vysněné armády Massassijů. Ještě toho roku Xor vycestoval z planety, navštívil sektor Dargon a vyzvedl poslední zlatý zárodek Massasi. Přebral výzkum a know-how klonování, které dosáhl Un-Atlu a se vším potřebným se vrátil na planetu Atalay.
Začátkem roku 1 ABY už měl Xor k ruce padesátku massasijských bojovníků poznamenaných temnou stranou. Po planetě rostla klonovací centra a Xor se vydal obnovit kybery v měsíčních chrámech a zprovoznit tak Zřídlo.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License