Urtakův kožich

Urtakův kožich byla etanolová mlhovina na okraji Bothanského prostoru. Jméno nesla po bohu moří z planety Estronia, odkud byla poprvé pozorována, a pro své složení byla průmyslově těžena i navštěvována purrgily, kteří se tam létali opít. Byla ale také domovinou ungodranů a i kvůli tomu jí nikdy nikdo neproletěl skrz.

Historie

Mlhovina byla známým vesmírným objektem už pro rané obyvatele Estronie, ale první loď tam dorazila až s asistencí Bothanů. Ti pak domorodé obyvatelstvo vedli k tomu, aby v mlhovině těžilo etanol a dodávalo ho jejich průmyslu. V následujících stoletích tak na okraji mlhoviny vyrostla celá řada rafinérií, ale sběrné lodě nikdy nepronikly hlouběji než pár kilometrů.
V roce 8002 BBY se v ní pokusila ukrýt republiková galéra Dei Gracia, a to před pirátskou skupinu kapitána Drakea. Nepodařilo se jí to, byla vypleněna a zbytek vesmíru ji považoval za ztracenou.
1. 6. 1 ABY navštívila mlhovinu Pilná včelka s expedicí dobrodruhů, kteří odtamtud sotva vyvázli.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License