Urna nenávisti

Urna nenávisti byl artefakt z Dathomiru. Obsahovala popel třinácti po sobě jdoucích dathomirských matek představených, které byly podle tradice jejich klanu rituálně upáleny, když jejich nástupkyně složila poslední zkoušku. Jejich popel reziduálně sálal temnou energií, která byla schopná ovlivňovat své okolí a kterou čarodějnice používaly ke svým temným rituálům a kouzlům.

Historie

Urna byla vyrobena kolem roku 500 BBY, ale z Dathomiru se dostala až v roce 318 BBY, kdy se objevila v katalogu jednoho sběratele umění. Od té doby vystřídala několik galerií a v každé se stala podezřelá nehoda, po které byla přemístěna jinam.
Roku 301 BBY získala urnu Elijah Fawkes, poslední žijící členka řádu Atalay, a schovala do ní část Superholocronu.
V roce 174 BBY byla naložena na loď Endar Beak, která ji převážela do sbírky jednoho z huttských lordů. Nedaleko od Nar Shaddaa došlo na palubě k davové psychoze a celá posádka se navzájem povraždila. Vrak zůstal viset na místě a na dlouhá staletí byl zapomenut.
Dne 15. 8. 5 BBY urnu z lodi získali Kody s Chlouppkem a na pašeráckém měsíci z ní pak na místě srazu na Rodyho nátlak vytáhli poslední část Superholocronu.
O několik okamžiků později došlo k mele, při které byla nádoba urny rozbita a oblak popela pak vdechl Wyrrgy, který od té doby popel vysloveně neměl rád.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License