Urna nenávisti

Urna nenávisti byla urna kulturního významu, která obsahovala popel neidentifikovaného původu. Tradovalo se, že popel patřil dathomirské čarodějnici, které byl její manžel nevěrný. Z žárlivosti pak prý muže a s ním i své tři děti zavraždila a v krvelačném běsnění pokračovala, dokud ji nespoutali a kvůli její nebezpečnosti neupálili. Její popel prý stále nesl stejnou bezbřehou nenávist, která byla při vystavení nakažlivá.

Kdo všechno ji vlastnil, není známo, ale určitě se nějakou dobu nacházela na lodi Endar Beak, kde došlo k neupřesněné nehodě, po které zůstal vrak lodi viset nedaleko Nar Shaddaa.
Dne 15. 8. 5 BBY urnu z lodi získal Kody s Chlouppkem. Na pašeráckém měsíci z ní pak na místě srazu na Rodyho nátlak vytáhli poslední část Superholocronu. O několik okamžiků později došlo k mele, při které byla nádoba urny rozbita a popel se střepy uklidil jeden z robíků.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License