Urma

Urma byla nehostinná, relativně nezajímavá soustava v sektoru Helok. Nacházely se v ní čtyři planety, v pořadí od oranžového slunce Urup, Umara, Broutona a Karafuto, přičemž ani jedna nebyla dlouhodobě obyvatelná.

Historie

Soustava nebyla nikdy pravidelněji navštěvována, až s příchodem Inkvizice na Citadelu se provoz mírně zvýšil, nicméně vstupní hyperprostorový uzel zůstal i nadále z bezpečnostních důvodů relativně daleko od Karafuta.
28. 8. 0 ABY tam došlo k bitvě, v jejímž závěru bylo Karafuto zasaženo asteroidem, zdecimováno a vychýleno z oběžné dráhy tak, že se začalo vzdalovat od slunce a v následujících stoletích opustilo soustavu.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License