Urma

Urma byla nehostinná, relativně nezajímavá soustava v sektoru Helok.
Nacházely se tam čtyři dlouhodobě neobyvatelné planety, z nichž nejvzdálenější od oranžového slunce byla Karafuto.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License