Úřady kontra Inkvizice

Úřady kontra Inkvizice: 9. 8. 0 ABY
Kdo se zúčastnil: Baldy Crew, Blaster Babes, Fidorkka, Champbacca, Chlouppek, lord Kartus, Kody-Kann Tonewy, Lassilla Theemu, Lati Anlan, Lavarna Samoe, Ras Tasan, Voh-Jin Sanseator Misto
Místo určení: Neznámé regiony, planeta Okamar

Úvod do děje

Hrdinové svištěli do Neznámých regionů, popíjeli poslední Kance a byli připravení zachránit Voh-Jina, o což je prosil Deek.
TA-345 po dlouhé cestě vyskočila z hyperprostoru v systému Óká pár hodin před galaktickým polednem. Kody kontaktoval dispečink jako lord Tonewy, využívaje tak obnoveného krytí od Frau Engels, a vyžadoval povolení k přistání a vyzvednutí vězně. Okamarští mu obratem předvedli moc své byrokracie a než nechali TA-345 přistát na planetě, strávila posádka několik hodin na skyhooku vyřizováním povolení. Kody se nadále vydával za lorda Tonewyho, klony za jeho elitní jednotku a Chlouppek s Fidorkkou za jeho bodyguardy. Champbacca vyfasoval od Chlouppka černé výsadkářské brýle, aby nemuseli vysvětlovat, proč je slepý, chopil se koštěte a byl Tonewyho dvorním uklízečem. Nakonec se musel Kody uchýlit i k názorné demonstraci své nespokojenosti škrcením pomocí Síly, což věci značně urychlilo.
Když konečně přistáli na planetě, nechali klony na stráži u lambdy a vydali se na banket, na který byl Kody pozván, s úmyslem co nejdřív vyřídit převzetí Voh-Jina.
Na banketu se setkali s okamarským pohlavárem, který Kodymu pověděl dlouho zatajovanou pravdu - na Okamaru už byli zástupci Inkvizice, kteří si vězně přebírali. Kody polkl chuť chudáka rozebrat mečem, urychleně vzal Fidorkku a vyrazil do věznice. Chlouppek s Champbaccou zůstali na banketu a kontrolovali, jestli není něco otrávené a jestli dva přítomní důstojníci IDNRA nedělají nějaké hlouposti.
Ve věznici se Kody s Fidorkkou setkali s lordem Kartusem a dvěma členy jeho doprovodu. Kodymu se podařilo vyjednat zapůjčení vězně pod podmínkou, že bude za tři dny předán zpět do jejich rukou na Coruscantu.
To nejdůležitější bylo hotové, Kody s Fidorkkou a Voh-Jinem se vydali zpět k lodi a dali vědět chlupáčům na banketu. V docích je čekalo překvapení, tři lovkyně, Lassilla, Lawly a Kassany, takzvané Blaster Babes. Fidorkka čekala problém, ale dámy jim vysvětlily, že i je poslal Deek, a ke skupině se připojily. Ve skutečnosti byly na planetě už nějakou dobu a záchrana vězně se jim nedařila, nicméně to hrdinům nepřiznaly.
Po seznámení se všech došlo na stěžejní otázku - jak zlikvidovat inkvizitory, kterým se Kody představil jako lord Tonewy? Bylo třeba zajistit, že se nijak nezdiskredituje jeho krytí a nenavede čmuchaly k Frau Engels, což by mohlo ohrozit celou operaci Valkýra. Po krátkém brainstormingu a potvrzení od Champbaccy, že dvě temné aury cítí ze srdce města, došli k plánu, že inkvizitory zlikvidují dříve, než stihnou odletět z planety. Kody od dispečinku zjistil, kde kotví inkvizitorská loď třídy Gozanti, a začali se chystat.

Kassany šla vyzvednout jejich loď, Lawly obsadila tu Voh-Jinovu a obě měly za úkol v případě problémů Gozanti sestřelit. Lassilla, odbornice na jedy a odstřelovací pušky, obsadila výškovou budovu nedaleko doku, ze které měla výhled do cílového hangáru 7.
Kody i Baldy Crew měli vstoupit do hangáru, oblbnout stormtroopery, kteří jej hlídali, a s pomocí plynového granátu od Lassilly je uspat. Chlouppek, Fidorkka a Champbacca, kteří měli mezitím hlídat venku, by pak pomohli s úklidem těl a společně by pak počkali na příchod inkvizitorů. Voh-Jin měl flexibilně hlídat únikové východy, kdyby něco.

Detaily

9. 8. 0 ABY

19:00 Lassilla spustila výkonnou rušičku, která znemožňovala komunikaci i na imperiálních kanálech v rozsahu jednoho kilometru. Voh-Jin zaujal nenápadné stanoviště u severního východu.
19:04 Kody s Baldy Crew za zády prošel vstupními vraty hangáru 7 a suverénně štěkl po nejbližším stormtrooperovi, aby sklonil zbraň a vysvětlil, proč se jim už hodinu nemůže dovolat.
19:05 Kody přesvědčil stormtroopera, aby si sundal helmu a dal mu ji na překontrolování. Dal signál Lassille, aby vojáka uspala.
19:06 Lassilla si nepřebila na uspávací šipky a prostřelila vojákovi hlavu. Kody jen se štěstím zareagoval včas, bleskově přiklopil hlavu helmou a začal volat o pomoc. Ostatní stormtroopeři se seběhli kolem. Kody si píchl protilátku na uspávací plyn a odjistil granát.
19:07 Všichni stormtroopeři kolem popadali, uspaní na dvacet minut, ale Kody neodhadl radius působení plynu a za jeho zády se sesunula i celá Baldy Crew. Silou nahnal celý mrak s uspávacím plynem do Gozanti a dal signál chlupáčům, ať jdou dovnitř.
19:08 Kody v lodi překontroloval posádku, jestli spí, a uspal i dva piloty, kteří neměli o ničem ani páru. Chlouppek zavřel vrata a začal přenášel Baldy Crew stranou. Fidorkka odnášela stormtroopery do lodi, Champbacca kontroloval svým bystrým pohledem, jestli se už inkvizitoři nevracejí.
19:10 Stormtroopeři byli odklizeni a zamčeni do pravé místnosti za kabinou, spoutaní. Chlouppek podal všem z Baldy Crew protilátku, aby se co nejdříve vzbudili.
19:17 Champbacca cestou do lodi varoval všechny, že inkvizitoři se už blíží. Kody, Fidorkka a Champbacca se v Gozanti schovali, zhasli a vyčkávali. Chlouppek s již probranou Baldy Crew se schovávali za bednami a stíhačkami venku a byli připraveni zaútočit na temné z boku. Lassilla kontrolovala vše z výšky a Voh-Jin dojídal pi'kádor ze stánku vedle doků.
19:20 Dveře do hangáru 7 se otevřely, na rozhraní stály tři skupinky: dvě trojice po jednom důstojníkovi IDNRA a dvou těžkooděncích a pak samotní inkvizitoři.
19:23 Trojice pod vedením Rase Tasana vykročila a Ras nadával, jak je možné, že neodpovídali již dvě minuty na jejich volání. Kody odpověděl přes reproduktor lodi, že měli technické problémy a vypadlo i osvětlení lodi. Trojice napruzeně zamířila k otevřené rampě do lodi, zbytek vyčkával.
19:24 První trojice zmizela v lodi, druhá se i s inkvizitory otočila a začala mířit k jižnímu východu. Chlouppek s Baldy Crew vyskákali z úkrytu a s pomocí vystřelovacích kotev se dostali na střechu s úmyslem jim nadběhnout. Chlouppek udržoval po celou dobu spojení s ostatními a předával jim nejčerstvější informace o pohybu cílů.
19:25 Plukovník Tasan a jeden z jeho bodyguardů byli v potemnělé lodi odrovnáni plynem, zbývajícího těžkooděnce zařízl Kody svým světelným mečem. Oba uspaní byli svěřeni do péče Fidorkky, která se ve tmě praštila o futra a nebylo jí z toho dvakrát dobře. Chlouppek cestou přes střechu pro jistotu poslal Bruce, Chrise a Zdeňka k východnímu východu
19:26 Chlouppek seskočil ze střechy jižního východu, následován zbytkem Baldy Crew, to jest Benem, Dwaynem, Samem a Vinem. Než dopadl, Lassilla čistou ranou zabila jednoho těžkooděnce. Když Chlouppek dopadl, střelil druhého do břicha. Cítil, že zbytek pokračoval chodbou k východnímu východu.
19:27 Kody vyběhl z lodě s úmyslem přidat se k pronásledování, Champbacca doběhl do kokpitu a začal startovat loď. Chlouppek věděl, že inkvizitoři zatočili do hangáru 8, a větřil, že Lati čeká za rohem. Vzal to skluzem a po třech výstřelech z ní zůstala jen čepice. V hangáru 8 se oba inkvizitoři chtěli nalodit na civilní frachťák, přičemž cestou smetli jednoho člena jeho posádky.
19:28 Lassilla s pomocí jetpacku začala přeskakovat na druhou budovu, aby měla výhled do hangáru 8, Kody se prořezával vraty do hangáru k lodi s inkvizitory, Champbacca startoval, Baldy Crew to brali opět přes střechu, aby zkusili loď v případě nutnosti sestřelit. Klony od jižního východu zajišťovaly, že se jim tam nebude nikdo plést. Voh-Jin si objednával lokální pivo v kelímku a Fidorkka už viděla víc než mžitky. Chlouppek se při zvedání pokusil Silou oba inkvizitory strhnout, ale podařilo se mu jen zbrzdit Lavarnu, kdežto lord Kartus zmizel v lodi. Lavarna se na něj otočila a tasila světelný meč. Rozeběhl se proti ní a vystřelil z brokovnice. Minul. Ona se do něj opřela Silou, ale jejímu útoku odolal, což se nedalo říct o jeho oblečení od pana Chawicka. Nestihla ani zvednout meč a dostala pažbou brokovnice po hlavě, až jí to zlomilo páteř, a než padla na zem, Chlouppek byl v lodi. Champbacca běžel do horní otočné věže, aby mohl případně střílet po frachťáku.
19:29 Kody vběhl do hangáru 8 ve chvíli, kdy se loď začala na repulzorech zvedat. Vzal světelný meč mrtvé inkvizitorky a vystřelil kotvu ke kokpitu. Navinul se až k němu a světelným mečem pak řízl v místech, kde sedával pilot. Tím ale bohužel nebyl lord Kartus, nýbrž Zeemo, který v okamžiku přišel o nohy. Kody si uvědomil svůj omyl a řval na něj, aby hned přistál. Zeemo byl naštěstí dost při smyslech a začal klesat. Champbacca přeběhl zpět do kokpitu Gozanti a konečně se mu podařilo nastartovat a vyletět z hangáru.
19:30 Chlouppek ve strojovně dohnal lorda Kartuse, který už neměl kam utéct. Všiml si, že v ruce třímá odjištěný granát. Okamžitě udělal krok ze strojovny a zabouchl bezpečnostní přepážku. Exploze vymazala lorda Kartuse a vyřídila i motory lodi. Ta spadla z deseti metrů dolů, rozmáčkla zbytky Lavarny a Zeemova kolegu a Chlouppka povalila na zem. Champbacca na ni přesto ještě pro jistotu dosedl s Gozanti a bylo po všem.

Chlouppek pro jistou prohlédl strojovnu, ve které uhasly ohně, a našel krystal z Kartusova světelného meče, který si vzal. Pak s Kodym vynesli Zeema i jeho nohy a rychle ho přesunuli na Gozanti, kde se do něj pustil Dwayne. Voh-Jin i ostatní začali uklízet mrtvoly a zbytek Baldy Crew začal řešit s místními bezpečnostními složkami, co za rozruch se tam odehrálo. Sam si udělal výlet do serverovny doků a vymazal všechny nahrávky, na kterých se pohybovali.
Když po sobě uklidili, nasedli do Gozanti a popoletěli k lambdě, kde vysadili Baldy Crew. O výsledku mise informovali i Blaster Babes, aby je nesestřelily, a společně vyrazili z planety.

Následky

Inkviziční sekce 9 ten den přišla o dva členy, INDRA zrovna tak. Impérium nezískalo cenného vězně, naopak posílil Kashyyycký odboj, který si polepšil o jednu loď a jednoho zajatce.
Protože po incidentu zbylo jen minimum stop, imperiální vyšetřování celé události neodhalilo nic zajímavého a díky tamní byrokracii trvalo čtrnáct dní.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License