Unkan 2

Unkan 2 byl měsíc planety Unkan v sektoru Galov. Jeho povrch pokrývalo částečně zamrzlé moře s několika vyčnívajícími skalisky a nacházela se na něm malá enkláva Řádu Jediů. Biosféra byla přizpůsobená studenému klimatu a relativně chudá, sestávající převážně z mořských řas, mrazuvzdorných mlžů a překvapivě chutných hlavonožců.

Historie

Měsíc nebyl nikdy kolonizován ani častěji navštěvován, nanejvýš na něm občas přistávaly otrokářské nebo verbířské lodě směřující do Huttského prostoru, které po návštěvě nedalekého Gamorru potřebovaly čistou vodu na smytí toho smradu.
Krátce po skončení mandalorianských válek objevila průzkumná výprava v kůře pod oceánem ložiska kyberitu, pročež byla na měsíčku zbudována malá enkláva Řádu Jediů, která měla nahradit špatně dostupný Ilum. Ukázalo se však, že místní krystaly jsou velmi nekvalitní a je jich málo, a tak význam enklávy rychle upadal a po pár desítkách let byla zcela opuštěná.
V roce 73 BBY se do enklávy nastěhoval mistr Rassilon, který předtím smazal veškeré zbývající informace o měsíci i enklávě z chrámových archivů. Přivezl tam s sebou několik holocronů, obohatil jimi tamní sbírku artefaktů a připravil místo pro eventualitu, že bude v budoucnu potřeba vzkřísit Řád Jediů. Následně se uložil do stáze daleko od enklávy a další dění ho minulo.
V posledním roce války objevila enklávu rytířka Anaby, která díky tomu přežila vydání rozkazu 66 a i následnou čistku.
Roku 8 BBY na měsíci přistál ještě Woallc Con-Denyzz, aby se se skupinou svých vyvolených ukryl před Inkvizicí a vycvičil z nich novou generaci rytířů. Pod jeho dohledem a s pomocí Anaby a nalezených holocronů si tam všichni členové jeho skupiny postavili své první světelné meče, a to včetně Wyrrgyho, který měl ten svůj díky předchozí teoretické přípravě hotový jako první. Ještě než je stačil zradit On se pak skupina přesunula na Dul'Pak a Unkan 2 tak byl imperiálního nájezdu ušetřen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License