ungodran

Ungodran byl druh obrovského vesmírného arachnida z Urtakova kožichu. Jedinci tohoto druhu měli osm nohou, uprostřed hlavy jednavacet očí a velká kusadla zakončená klepítky s jedovými žlázami, jimiž dokázali během okamžiku paralyzovat dospělého purrgila. Ačkoliv rostli pomalu, mohli žít i celá tisíciletí a starší jedinci pak měřili i stovky metrů. Byli hnědí až černí a živili se purrgily, které obratně lovili svými sítěmi, rozkládali jedem a následně vysáli. Jejich pavučina byla tak silná a lepkavá, že dokázala zachytit vesmírnou loď v letu, a s účinností si s ní poradil jen zdroj vysokého tepla. K páření docházelo výjimečně a na konci byl sameček vždy sežrán, mladí ungodrani pak při obživě dlouho spoléhali na zbytky z úlovků dospělých jedinců.

Historie

Ungodrani se v dávných časech vyvinuli z ektoparazitů, které do mlhoviny zavlekli jejich hostitelé, purrgilové. Původně relativně drobní živočichové využili živiny, které jim Urtakův kožich poskytoval, adaptovali se na nové prostředí a během pouhých pár milionů let se z nich stal vrcholový predátor.
K lovu svých původních hostitelů využívali ungodrani rozlehlé, ale nijak zvlášť sofistikované sítě, které splétali z pavučin produkovaných snovacími žlázami na zadečku. Ungodrani s ní uměli obratně manipulovat a později se ji dokonce naučili po svých obětech poměrně přesně vystřelovat.
Ačkoliv to byla stvoření věčně připravená k lovu, většinu času trpělivě a bez hnutí vyčkávala na kořist a nohama kontrolovala své pavučiny, zdali se do nich něco nechytilo. Protože kontakt s průzkumníky z vnějšího vesmíru byl omezený na případy, kdy ungodran průzkumníka lapil a sežral, mimo mlhovinu se o nich vůbec nevědělo a šířily se pouze zvěsti o strašlivém zlu číhajícím v mlhovině. Byli tak jedním z důvodů, proč se těžební lodě neodvažovaly moc hluboko do etanolového mračna.
V roce 8002 BBY uvízla v ungodraní síti galéra Dei Gracia, na jejíž palubu pak jedna z progresivnějších samiček nakladla svá vajíčka.
1. 6. 1 ABY na ně narazila Pilná včelka, jejíž posádka se s nimi utkala jak ve vesmíru, tak na palubě Dei Gracia, ale nakonec se jí podařilo prchnout.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License