Un-Atlu

Un-Atlu byl lidský rod vládnoucí v sektoru Dargon. Byl jedním ze čtyř pilířů, které tvořily sektu K'sulmatha.
Vlastnili mnoho výzkumných a farmaceutických center. Jedním z nich byla i nemocnice Svatý Un-Atlu na Bor-latos II.

Známí členové rodu:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License