Ulysses Cox

Ulysses Cox byl rytíř Jedi z Onderonu. Nebyl nijak výjimečný šermíř, jeho spojení se Silou bylo poněkud limitní a občas byl nabručenější, než by se na rytíře hodilo, nicméně byl skvělým a všímavým pozorovatelem, znal všechna bistra v Jádru a uměl neutralizovat většinu existujících jedů1 včetně bvaliského.
Krátce po svém pasování na rytíře v roce 74 BBY si za padawana zvolil Champbaccu, kterého mu Síla přihrála jako posilu na misi ve spodních patrech Coruscantu, a v následujících sedmi letech se vydali mimo jiné na jednu ne moc povedenou misi v hlavním městě2, na Vanqor3, na zátah proti Zygerriánům4 a na neznámou planetu, kde vyháněli vlky z okolí vesnice5.
Zemřel roku 61 BBY při dopravní nehodě v coruscantské špičce.

d20

Jedi Sentinel 7 / Scoundrel 3 / Jedi Master 2
STR 10 / DEX 16 / CON 10 / INT 16 / WIS 16 / CHA 12
Diplomacy +15, Gather Information +15, Knowledge (Coruscant, streetwise) +15, Heal Self +12, Sense Motive +12, Appraise +10, Bluff +10, Disguise +10, Spot +10
Martial Arts, Great Fortitude, Trustworthy, Weapon Finesse (lightsaber), Low Profile, Cure Poison, Resist Poison, Force Mind, Urban Tracking
Unassuming Appearance, Calming Aura, Force Secret (Improved Heal Self)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License