Ul-qur

Ul-qur byl velmistr řádu Atalay a strážce Superholocronu. Šlo o příslušníka rasy Togorianů.
O jeho životě i smrti není známo zhola nic. Předpokádá se však, že zemřel staletí před rozpadem řádu a že vědomosti uložené v holocronu byly výsledkem kolektivního snažení desítek Atalayů.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License