Ukradené hračky

Ukradené hračky: 19. 7. 1 ABY
Kdo se zúčastnil: Banana Brannigan, Emily, Fidorkka, Kody-Kann Tonewy, Mina Lenico
Místo určení: Vnější okraj, sektor Braxant, Bastion

Úvod do děje

Aby mohla předat důležitou zprávu o stavu operace Valkýra mistru Champbaccovi, potřebovala Mína Lenico překonat jeho neochotu dělat cokoliv, dokud je přesvědčen, že jsou všichni jenom iluze Temného labyrintu. Na doporučení Banany se tedy pokusila lokalizovat jeho světelný meč a během několika dní od navázání kontaktu s Křupkovým odbojem zjistila podrobnosti o událostech na Vibu 3, které vedly k odstavení Palpatinova palce na Bastionu.
Spolu s Bananou a Fidorkkou se pak na Filoméně vydaly pro Kodyho na Oarlig a ve čtyřech připravili mazaný plán, jak se na Bastion dostat s užitím lstivé lsti. S Emily, která z Jolly Jedie přivezla i některé důležité rekvizity, se setkali na neobydleném měsíčku nedaleko Ord Mantellu, přestoupili k ní na Smrtonoše a nechali tam Filoménu ve schopných rukou K-1PZ.

Detaily

19. 7. 1 ABY

09:11 Skupina dokončila poslední revizi svých rolí. Všichni se měli vydávat za členy inkviziční sekce 0, sekce tak tajné, že o ní neví pomalu ani Císař. Všichni se měli jmenovat K, jen s různými hodnostmi, aby podtrhli dojem totální sekty, a účelem jejich příletu na Bastion mělo být převzetí vyšetřování po sekci 9, které všechno moc trvá. Mína měla v případě nutnosti sehrát roli agenta, kterého Inkvizice nuceně zapojila do vyšetřování a stáhla ho do nejhlubšího utajení.
09:17 Prošli si taky známé informace o Champbaccově meči, to jest že naposledy byl spatřen v rozebraném stavu, zakomponovaný do šesti modelů imperiálních lodí ze šrotu, které měl Wookiee v kajutě. V inventáři, který se Míně povedlo získat, nebyla žádná indikace toho, že by byl meč odhalen, mohli tedy doufat, že je stále na palubě.
09:38 Skupina dokončila poslední kontrolu líčení a kostýmů. Kody byl vybaven mečem po bratrovi a svou helmu pomaloval náležitě hrozivými vzory. Emily si nechala svůj meč, dočasně si sundala syntetickou kůži z protetické ruky a své togrutí zbarvení upravila, aby nepřipomínalo její původní. Banana nafasovala meč s nestabilním krystalem ze skladu na Švábivci 1, ale vzala si i blaster, přebarvila si kůži na tmavě červenou a pořídila si tajuplnou kápi až pod nos. Fidorkka vyfasovala poslední červený meč ze Švábivce 1 a Chadra-fanové na Oarligu jí pod vedením Kashym spíchli temnou burku z obarveného cirkusového stanu. Mína zůstala ve své uniformě specialisty ISB, pouze si upravila vizáž.
09:45 Smrtonoš vyskočil z hyperprostorového uzlu nad Bastionem, Emily se ujala řízení.
09:46 Kontaktovala je letová kontrola, hovor přijal Kody a během chvíle krycí historku úspěšně prodal. Dostal koordináty k přistání a příslib, že tam na ně bude čekat asistenční seržant.
09:52 Smrtonoš přistál v základně na okraji Sartinaynianu. Všech pět členů posádky sešlo po rampě na přistávací plochu a Kody oslovil nervózního seržanta.
09:53 Seržant souhlasil, že je odvede k zabavené lodi, a vedl je základnou k odstavnému hangáru. Banana nevnímala žádnou auru, která by dávala tušit přítomnost uživatele temné strany Síly.
09:59 Pětice s doprovodem stanula v depu, kde se nacházelo několik lodí, mezi nimi i Palpatinův palec.
10:01 Nakázali seržantovi, ať stojí venku, a zahájili vyšetřování. Krátce po vstupu se museli vypořádat s faktem, že na Palpatinově palci už dávno nefungovala světla.
10:03 Seržant jim půjčil erární baterky.
10:07 Bez problému se dostali na obytnou palubu a po krátké a nepřínosné prohlídce vybrakované hydroponické zahrady pokračovali do dílny.
10:11 Ani v dílně nebylo nic zajímavého, respektive nic, co nebylo přivrtané, a tak pokračovali dál, do baru.
10:13 Zásobárna alkoholu byla vybrakovaná tak, že by to nejednoho rozplakalo. Raději tedy vykročili k dalším dveřím.
10:14 V kajutě se nacházela akorát palanda a M'Keshův pelech, modely nenašli, jen několik ze stropu visících drátků.
10:17 Pro jistotu se podívali ještě do kokpitu, ale ani tam nenašli nic přínosného. Banana s Emily tam zůstaly, aby provedly diagnostiku stavu lodi, Kody, Fidorkka a Mína šli ven, zjistit víc o provedené prohlídce.
10:18 Seržant další detaily neznal a odkázal je na řídící středisko, kam s nimi okamžitě vyrazil.
10:27 Kody, Fidorkka a Mína byli dovedeni do velína a představeni majoru Maysnerovi. Major se zpočátku drze zubil, ale nablýskaný úsměv mu rychle zamrzl na rtech, jak mu Kody vysvětloval jeho momentální situaci.
10:30 Major Kodymu poskytl dostupná data a k nim i terminál, na němž se Mína ihned pustila do práce.
10:32 Banana s Emily dokončily diagnostiku Palpatinova palce a shledaly loď provozuschopnou.
10:33 Mína našla předávací protokol, na kterém byl podepsaný jeden z pracovníků doků. Na záznamech z kamer však bylo vidět, že prohlídku prováděli dva a odcházeli s prázdnýma rukama.
10:35 Další prohlížení záznamů odhalilo kolonu droidů s vozíky, přičemž na jednom Kody zahlédl i podezřelou krabici. Sledovali droida na záznamech a zjistili, že svůj náklad vysypal do drtiče odpadků.
10:36 Kody s majorem konzultoval možnost, že by si pro bednu někdo vlezl do drtiče před spuštěním lisovacího cyklu, major začal prověřovat bezpečnostní záznamy, kde by případný návštěvník zanechal stopu.
10:41 V záznamech, ani v mnohem mladších, nebyla jediná známka toho, že by do drtiče někdo vstoupil. Kody si tedy vyžádal souřadnice skládky, kam se slisovaný odpad vozil k vytřídění, a v doprovodu obou dam odcházel. Vysílačkou informoval druhou skupinu a domluvil s nimi návrat ke Smrtonošovi.
10:49 Všichni se sešli na Smrtonošovi a vyrazili na skládku.
11:36 Smrtonoš přistál na dohled od skládky a skupina v nacvičené formaci drsně vystoupila.
11:40 Lokalizovali šrotmistra a zjistili od něj, že halda, která by časem příjezdu odpovídala té jejich, leží kousek stranou a ještě nebyla zpracována. Banana ji vyrazila zkontrolovat, Kody dál pouštěl hrůzu na šrotmistra, jenž však zůstával nad věcí, jak to bývalo u jeho povolání běžné.
11:43 Banana prohlédla hromadu, ale povědomou auru Síly nezahlédla, načež o tom informovala zbytek týmu.
11:44 Šrotmistr po dalším vyptávání připustil, že jsou čerstvé hromady dost často procházeny zaměstnanci i mimo pořadí, a Kody ho přiměl, aby nechal všechny přítomné nastoupit.
11:51 Kody spustil na nastoupené popeláře generický proslov o tom, že moc dobře vědí, proč byli předvoláni, a ať se radši přiznají hned. Čekal přitom na markantní znaky paniky a u jednoho z přítomných se jich skutečně dočkal.
11:52 Kody si nejvyděšenějšího zaměstnance nechal předvolat a beze slova mu pokynul, ať ho následuje do blízké kanceláře. Danko uposlechl, Banana šla s nimi, kdyby chtěl Kody náhodou zkoušet metodu zlého a ještě zlejšího policajta.
11:58 Po krátkém výslechu vyšlo najevo, že to, co Danko z nákladu zcizil a co ho přimělo se klepat jako ratlík, bylo použité dámské spodní prádlo různých barev.
11:59 Kody ho ujistil, že to je v pořádku, že tomu rozumí, a vyměnili si kontakty. Danko jim v náhlé vlně sounáležitosti prozradil, že na skládku pravidelně dochází jemu neznámý sběratel, který si bedny ze základny odváží.
12:00 Banana sice náhlé přátelství dvou mužů moc nechápala, ale doporučila Dankovi, ať v kanceláři zůstane, a i s Kodym vyšli ven, opět jako největší drsňáci, s nimiž přišel zákon.
12:02 Kody uhodil na šrotmistra a po vyhrožování osekáním končetin z něj vytáhl přiznání, že se sběratelem skutečně přichází do styku. Jeho jméno neznal, dokázal ho ale identifikovat na záznamu z kamer, který měla Mína s sebou. Nemajíce další otázky, otočili se falešní inkvizitoři k odchodu a beze slova zamířili zpátky ke své lodi.
12:05 Z hyperprostoru se vyloupl Černý korzár, ze kterého vyletěl raketoplán s inkvizitorem Vahimem a šesti čističi na palubě. Ten dostal vyšetřování zabavené lodi na starosti od Sekce 9, která měla lepší věci na práci, ale tento se k tomu dostal až teď.
12:07 Smrtonoš nastartoval a Emily ho namířila zpátky k základně.
12:15 Vahim v raketoplánu přistál na imperiální základně a vydal se na velitelství. Přikázal, aby mu předali veškeré informace a výsledky inventury, kterou na místě provedli hned po přijetí Palpatinova palce.
12:23 Vahim si vyslechl majorovo hlášení a dozvěděl se o domnělé Sekci 0, která se tam jen před pár hodinami objevila a vyžádala si to samé. Dostal materiály, které obdržela i sekce 0, byl upozorněn na podezřelou bednu zmizelou ze zabavených věcí a dostal jméno technika, který byl pod inventurou podepsán.
12:25 Vahim instruoval jednoho svého vojáka, aby zůstal s Maysnerem a postaral se o Sekci 0, pokud se ještě ukáže. Pak se s ostatními vydal vyslechnout podepsaného technika, který byl zrovna v budově.
12:27 Vahim zastoupil na chodbě cestu technikovi, kterého hledal.
12:28 Inkvizitor z technika vymáčkl vše, že bedna byla pro jeho kolegu, který v dokumentech nebyl podepsán, ale byl na záznamu a řekl inkvizitorovi jeho jméno i bydliště. Vahim ho obratem popravil svým mečem.
12:34 Vahim se i se zbytkem vojáků nalodil na svou Zetu a vydal se za svým cílem.
12:54 Sekce 0 přistála na svém původním parkovacím místě a opět v plné sestavě si šla popovídat s majorem a vysvětlit mu, že má v základně krysu a větší bordel, než by se na imperiální zařízení slušelo.
12:57 Cestou na chodbě narazili na hlouček okolo ležícího těla zakrytého až na boty pytlem na mrtvoly.
12:58 Všichni s neblahým tušením zamířili k hloučku, Banana si v módu temné inkvizitorky chtěla zamachrovat, vytáhla záznamy z kamery a vsadila se na oko se zbytkem skupiny, že pod pytlem leží jeden z mužů na záznamu.
12:59 Ještě než se mohli přesvědčit, jeden z čumilů implikoval, že má Inkvizice ve svých operacích pěkný bordel, a vyšlo najevo, že muže zabil inkvizitor sekce 4. Zjistili také jméno mrtvého, které se shodovalo s podpisem na předávacím protokolu, a od čumila pak i jméno druhého muže ze záznamu.
13:00 Skupině bylo jasné, že se to zase zvrtává v naháněčku s Inkvizicí, a protože šlo o čas, rozdělili se. Kody s Fidorkkou zamířili za majorem Maysnerem, který byl potenciálně rovněž v nebezpečí a zatím se jim jako zdroj informací osvědčil, Banana se vrhla k blízkému terminálu, aby s pomocí Míny a krytím Emily zkusila dohledat druhého muže a jeho adresu.
13:01 Než se pustila do datlování příkazů, zahleděla se Banana k velínu a nahlásila Kodymu, že tam vidí velmi slabou, ale rozhodně temnou auru.
13:05 Kody s Fidorkkou vyjeli výtahem do velína a po otevření dveří nepozorovali rozdíl oproti předchozí návštěvě. Kody pozdravil majora a z krátké neverbální komunikace pochopil, že nalevo za dveřmi výtahu čeká jakési nebezpečí. Nedal na sobě nic znát, připravil si meč a vystartoval.
13:06 Ze zálohy na něj vyběhl imperiální černooděnec s energetickou tyčí, ovšem výhodu překvapení neměl. Kody se ho pokusil odmrštit Silou proti stěně, ale s veteránem čistky a vojákem určeným k lovu Jediů to ani nehlo. Vyměnil si s Kodym pár úderů, Fidorkka je mezitím oběhla a personál velína se dle možností schoval.
13:07 Fidorkka se nezdržovala se zapínáním meče, drcla do vojáka z boku a chtěla ho přirazit ke stěně, ovšem taky se nedal a ještě si troufl jí pokus o shození vrátit. Ubránila se, vztekle ho kopla do rozkroku a díky následnému rozhození mu Kody s lehkostí usekl ruku a nohu. Voják padl na zem a chvíli se ještě hýbal, ale když ho Fidorkka čapla a položila na stůl, že mu sundají helmu a vyslechnou ho, šla mu pěna od huby a nedýchal.
13:08 Kody převzal helmu a začal od Maysnera zjišťovat, co se v jeho nepřítomnosti stalo.
13:10 Major vypověděl, že se krátce po jejich odletu na skládku objevil inkvizitor s doprovodem šesti vojáků v černém. Vyptával se na vyšetřování ohledně Palpatinova palce a Maysner neměl důvod mu neříct o tom, že na tom zrovna pracuje sekce 0. Inkvizitor přikázal, aby mu dali vše, co sekce 0 zjistila a pak nechal na velitelství jednoho ze svých mužů s příkazem se o sekci 0 postarat, pokud se ukážou, a zbytek šel zmáčknout vyšetřovatele, který byl podepsaný pod prohledáním Palpatinova palce.
13:11 Banana s Mínou zjistily adresu druhého muže. Kody majora ubezpečil, že tu drzou inkviziční sekci, která se viditelně vzepřela Císaři a snaží se jít proti nim, ztrestá, a doporučil mu nevpouštět je do základny, pokud by se vrátili.
13:18 Celá sekce 0 se urychleně nalodila na Smrtonoše a vyrazila do Sartinaynianu, na zjištěnou adresu.
13:20 Banana se pokusila nabourat do komunikační frekvence helmy, ale narazila na autorizaci otiskem sítnice. Zjistila ale, že v hledí helmy jsou kamery, jako měly originální helmy klonů, takže to, co viděl, se mohlo někam vysílat. Kameru bezpečně deaktivovala a nechala jako suvenýr pro kapitána, který takovou ještě určitě neměl.
13:41 Vahim se svými muži přistál na střeše činžáku, ve kterém bydlel jejich cíl.
13:44 Inkvizitor s jednotkou vojáků seběhl na patro, kde cítil přítomnost kyberkrystalů a navíc k Síle nadanou bytost.
13:45 Vahim zaklepal na dveře. Otevřela žena, ta bytost citlivá k Síle.
13:46 Vahim vytáhl ženu na chodbu, kde ji jeden z jeho mužů omráčil ranou do hlavy. Pak vstoupil do bytu. Tam na něj s překvapením hleděl její manžel, ale než stihl cokoliv udělat, Vahim si jej přitáhl na aktivovaný světelný meč.
13:48 Vojáci začali prohledávat byt, ale Vahim šel na jistotu a vstoupil do dětského pokoje, kde si pětiletý chlapec hrál s modely lodí. V rukou měl dva, z nichž byly cítit aury krystalů.
13:49 Inkvizitor zabil chlapce, vzal modely a otočil se k odchodu.
13:54 Vahim nechal v domě pět svých mužů, aby překvapili samozvanou sekci 0, a s krystalem v ruce a v doprovodu šestého vojáka s ženou přes rameno se vydal zpět na Černého korzára.
14:01 Vahimův raketoplán přistál na Korzárovi a Vahim se vydal na můstek, odkud hodlal sledovat z hledí čističů na planetě, co se děje.
14:03 Z modelů, které odnesl z bytu, vytáhl oba krystaly.
14:07 Vahim nechal krystaly poslat k prozkoumání.
14:14 Při přeletu nad cílovým domem pozorovala Banana pohyb temných aur, po krátké poradě bylo rozhodnuto přistát na střeše a zkusit se k cíli dostat co nejrychleji.
14:15 Kody, Fidorkka, Emily a Mína opustili loď, Banana zůstala a spustila rušičku komunikace.
14:16 Emily a Fidorkka se v předtuše brzké šarvátky nořily do Síly, Emily před očima probleskly vzpomínky na pobyt na Citedele a nebyla kvůli tomu příliš úspěšná.
14:18 Trojice falešných inkvizitorů s agentkou ISB seběhla tři patra a dostala se na chodbu, kterou z každé strany hlídala dvojice vojáků v černém. Fidorkka vyběhla jako první a zahnula vpravo, následovali Kody s Emily, kteří se vydali vlevo, a jako poslední se vyloupla Mína, která si s blasterem přišla poněkud nepatřičně a hodlala k bitce přispívat pouze taktickou analýzou z dálky.
14:20 Tři souboje byly rychlé a skončily vítězstvím falešných inkvizitorů. Fidorkku sice jeden z vojáků dokázal ranit dýkou, ale to ji jenom víc dopálilo a hned po tom prvním toho drzouna přesekla s takovou vervou, že mu od jisker chytlo brnění. Emily si se svým vojákem rovněž poradila se ctí, nejdéle to jako obvykle trvalo Kodymu.
14:21 Když bylo po všem, podívala se skupina po hledaném čísle dveří a záhy ho měla.
14:22 Fidorkka, stále ještě běsnící, vyrazila dveře i s futry a prošla do pokoje. Navzdory očekávání na ně v místnosti nikdo nečekal, jak se záhy všichni přesvědčili.
14:23 Banana nepozorovala venku žádnou aktivitu, čtveřice prohledala byt a našla nejen stopy boje, ale i mrtvolu hledaného muže a jeho dítěte. Obě těla byla ještě relativně teplá, v dětském pokoji našla Mína čtyři modely. Byly nedotčené a Emily do nich nedokázala dost dobře nahlédnout, nicméně protože chyběly právě dva, nebylo těžké si domyslet, že krystaly jsou pryč.
14:25 Po krátkém zvažování, co dál, bylo rozhodnuto, že se vrátí na základnu a než to odpískají, zkusí zjistit, jestli třeba lotr s chybějícími modely ještě přeci jen není někde na planetě.
14:30 Posádka Smrtonoše se alespoň s částí součástek nalodila a raketoplán zamířil zpátky k základně.
14:32 Vahim si začal neklidně znovu přehrávat souboj v činžáku a snažil se přijít na to, co za inkvizitory proti nim stojí. Champbaccovy krystaly byly vloženy do dlaní média a začalo nasávání jejich vzpomínek.
15:25 Smrtonoš přistál v základně, Banana s Emily zůstaly na palubě, Kody, Mína a Fidorkka si šli znovu popovídat s majorem Maysnerem.
15:31 Kody majora požádal o další spolupráci, a to ve věci lokalizace odbojného inkvizitora, který se mu sere do vyšetřování a bezdůvodně popravuje imperiální personál.
15:36 Major zjistil, že Černý korzár je stále na oběžné dráze. Kody se od něj také dozvěděl, že nalezený mrtvý chlapec byl autista, kterého neustále hlídala jeho matka. Poděkoval mu za spolupráci a odcházel s tím, že už je to snad naposledy.
15:41 Smrtonoš opět startoval, posádka během letu dávala dohromady plán.
15:46 Bylo ujednáno, že zkusí nenápadný rekognoskační průlet kolem křižníku, aby zjistili míru rizika.
15:50 Senzory na palubě křižníku odhalily přibližně sto známek života, Banana v Síle viděla jednu silně temnou auru a přes tři tucty slabších, odpovídajících čističům. Rovněž vnímala množství dalších, neutrálních a vystrašených, z čehož si skupina vyvodila, že se jedná o vězně držené kvůli jejich citlivosti na Sílu.
15:51 Mína odhadovala pravděpodobnost úspěšného přímého útoku na méně než jedno procento, případné infiltraci, kterou navrhoval Kody, jednotky procent. Na přesnější výpočty s sebou ale neměla K-1PZ.
15:55 Kody plánoval záchranu vězňů, Fidorkka s Mínou a Bananou ho nenápadně upozorňovaly na drobné technické nedostatky, například na nedostatečnou kapacitu Smrtonoše. Emily šla preventivně zkontrolovat skafandry a zjistila, že jich mají tak akorát na to, aby nemuseli Fidorkku izolovat montážní pěnou.
15:59 Padl definitivní návrh: přiblížit se nenápadně k Černému korzárovi, přistát na trupu, vlézt dovnitř a v případě odhalení si hrát na inkvizitory, kteří přišli okrást konkurenční buňku. V případě, že by byla cesta volná, připadala v úvahu i možnost loď potichu převzít a osvobodit, ale v takovou variantu věřil jenom Kody a ani ten ne moc.
16:01 Protože Banana o třídě Arquitens věděla nejvíc ze všech prověřených přítomných, vznikla nutnost nechat Smrtonoše pilotovat Mínu. Banana z ní ani nadále necítila zlé úmysly, nicméně Emily ji stejně varovala, že jestli něco zkusí, její prdel pozná beskar.
16:02 Mína poděkovala za námět k zamyšlení, nasměrovala Smrtonoše a začala vypínat všechno kromě směrových trysek. Všichni ostatní se odebrali do přepravního prostoru, zavřeli kokpit a začali se oblékat do skafandrů.
16:16 Vahima varovala Síla, že se něco děje, ale zabrán to záznamu z boje si nevšiml, že je riziko kus od lodi.
16:17 Banana začala vnímat, že silná aura na můstku je jaksi nervóznější, ale jinak nezaznamenala žádnou zvýšenou aktivitu.
16:19 Smrtonoš se dostal pod trup Černého korzára, aniž by po něm bylo vystřeleno. Mína s sebou sice neměla pilotního asistenta, ale s mírnými obtížemi se jí nakonec přeci jen podařilo přistát.
16:20 Čtveřice falešných inkvizitorů ve skafandrech vykročila na spodní trup Černého korzára a zamířila k věži, vedle níž měl být podle Banany servisní vstup. Vahim už skupinu v Síle spatřil. Jejich aury byly až moc čisté na inkvizici a upozornil tedy své čističe, aby byli připraveni hned reagovat na jeho povely.
16:24 Servisní šachtu zahlédli až o kus dál, ale když už byli u věže, nacpala Emily do jejího otočného mechanismu nálož s dálkovým odpálením pro případ, že by bylo potřeba ji zablokovat.
16:26 Našli poklop servisní šachty, Banana se nabourala do přístupové konzole, odemkla a vlezli do přechodové komory.
16:28 Po vyrovnání atmosféry si odložili přebytečné skafandry a Kody nakoukl do chodby před dveřmi.
16:29 Chodba byla čistá, ale nemohli si nevšimnout několika kamer. Tichá infiltrace tak padla, všichni opustili airlock a Fidorkka začala mečem prořezávat díru do stropu, směrem k místu, z nějž Banana vnímala auru krystalu. Vahim nasměroval první skupinu čističů do chodby, kam se skupina právě prořezávala.
16:31 Otvor byl vyříznut a skupina se dostala o patro výš. Nad nimi Banana viděla Champbaccovy krystaly, a tak Fidorkka začala s dalším řezáním. Než ale stihla vyříznout dostatečně velkou díru, začala se k nim přibližovat desetičlenná skupina čističů z kolmé chodby. Banana na tuto skutečnost upozornila ostatní, všichni se připravili a Kody do chodby hodil jeden ze svých dvou granátů. Exploze vojáky rozházela po celé chodbě, několik i do chodby na dohled hrdinů, ale významněji je nezranila.
16:32 Fidorkka dokončila řez, Kody pomocí Síly chytil vykrojený kus kovu a mrštil jím po vojácích, kteří se stále ještě sbírali. To už je poškodilo významněji, nicméně skupina na nic nečekala, s Fidorčinou pomocí se všichni dostali o patro výš a než se vojáci dostali k palbě, chodba byla prázdná.
16:33 Skupina prolezla dírou do místnosti, v níž se nacházelo lůžko a systém podpory života. Na lůžku byl připoután muž s parazitem v oku a krystaly sevřenými v dlaních. Zatímco Banana zkoumala přístroje a Emily hlídala díru, Kody prohlížel muže a Fidorkka mu sebrala krystaly.
16:35 Banana nezjistila nic zajímavého, Kody se pokusil parazita odoperovat svým mečem, s mrzkým úspěchem. Muž se začal v křečích svíjet, Kodyho pokusy o oddělení zbytku tvora nepomáhaly, Fidorkka už se na to nemohla dívat a udělila nebožákovi ránu z milosti. Emily dírou prohodila svůj granát, aby odehnala čističe, kteří se začali přibližovat. Vahim směřoval druhou skupinu čističů na jejich patro.
16:36 Záchrana zajatců byla jednohlasně odpískána, Fidorkka schovala krystaly, Banana odseklou část parazita. Emily na ně houkla, ať hned vypadnou, že už nemá útočníky jak zahnat.
16:37 Všichni se vyhrnuli dveřmi na chodbu, a to v nejvyšší čas, protože jim čističi do místnosti otvorem naházeli hromadu vlastních granátů.
16:38 Exploze vymazala vše v místnosti, ale dveře to přežily a s nimi i skupina, která spatřila přibíhající skupinu čističů.
16:39 Emily s Bananou začaly společně prořezávat díru dolů, Kody s Fidorkkou je kryli. Vahim přikázal, aby čističi nestříleli a část napadla domnělé inkvizitory na blízko. Potřeboval víc materiálu, aby pak mohl vyhodnotit, kdo se mu vloupal na loď.
16:40 Dva čistiiči napadli Fidorkku, jeden Kodyho. Zbytek čekal, připraven začít střílet. Kody dostal slušnou ránu, ale ustál to, ale Fidorkka dostala holí do hlavy a nebýt buldozer, bylo by po ní. Kody se pokusil čističe demoralizovat, a zařval na ně, že jim Císař vyhlásí válku, ale zabralo to jen na dva. Fidorkka svého prvního překrojila vejpůl, druhému prosekla hruď, a protože to byl ten, co ji fláknul do hlavy, tak jeho bezvládné tělo ještě vzala a roztrhla vejpůl, až měla podlahu pod nohama a nohy celé od krve. Emily s Bananou měly doříznuto.
16:41 Děvčata naskákala dolů a začala řezat další díru, Fidorkka na zbylé čističe ještě zařvala tak, že jim popraskaly vizory v přilbách, a i ona s Kodym zmizeli dole. Vahim přikázal čističům, ať je nechají jít.
16:42 Skupina se dostala na patro s airlockem, rychle do něj vběhla a začala se převlékat zpět do skafandrů.
16:43 Oblečení vyšplhali servisní šachtou zpět na trup Korzára a s potěšením zjistili, že Smrtonoš je stále na svém místě a otevřený.
16:45 Skupina byla bezpečně ve Smrtonoši, Mína dostala povel nakopnout trysky a odletět.
16:46 Smrtonoš se odlepil od trupu, Emily aktivovala výbušninu na turbolaserové věži, která vyletěla do povětří, a Smrtonoš byl během chvíle v hyperprostoru.
17:20 Smrtonoš přistál na měsíčku s Filoménou a přišel čas vymyslet další postup.

Následky

Palpatinův palec sice zůstal na Bastionu, ale krystaly z Champbaccova meče se i s několika dalšími důležitými komponentami dostaly do správných rukou a Mína tak nejen zvýšila svou důvěryhodnost, ale taky získala kýžený nárok na audienci u slepého popeláře, co byl jedinou nadějí Valkýry.
Vahim ze sekce 4 získal jednoho pokusného králíka, ztratil jiného a jednoho migou a hlavně dostal další podněty k zamyšlení nad vnitřní integritou Inkvizice.
Posádka na Bastionu přišla o dva celníky a stala se hlasitým zastáncem Císařových rozpočtových škrtů.
Kapitán Simbacca získal další unikátní helmu do sbírky.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License