Ugiva Cortax

Ugiva Cortax byla teplá hornatá planeta v soustavě Cortax ve Vnitřním pásu, přibližně v polovině cesty mezi Manaanem a Zeltrosem. V době největší slávy tam žilo osm milionů lidí, během klonových válek klesla populace na polovinu. Její jméno znamenalo v jednom vyhynulém jazyce „hezčí“ a odrážel se v něm fakt, že sousední Magna Cortax byla podstatně hůře obyvatelná.

Historie

První malá kolonie tam vznikla už v roce 4101 BBY, kdy se na planetě usadilo několik farmářů, kteří kromě pěstování čaje a výroby kokainu vydělávali také na tom, že se u nich často stavovali přepravci kolta cestou na rekreaci u Zeltronů. S objevem bacty a poklesem významu Manaanu přišel i značný pokles v návštěvnosti planety, až trasa v podstatě zanikla a tamní kolonie se musela spoléhat sama na sebe.
Války klonů se planetě vyhnuly obloukem, nástupu Impéria si tam nijak zásadněji nevšimli.
Od roku 15 BBY se tamním guvernérem stal inkvizitor Honndars, který si tam zřídil své sídlo. Vybudoval v něm rozsáhlou knihovnu ukrývající spoustu informací spojených s Inkvizicí a rovněž Temný labyrint postavený podle starého sithského nákresu, který získal na sousední Magna Cortax. Toto sídlo mu později bránil ISD Nightsky, mezi lety 7 a 6 BBY tam byl ve stázi vězněn měňavec známý jako On.
Po Honndarsově smrti na Miu Leptonis IV tam nějakou dobu přebýval Rodennyel Tonewy. 28. 2. 6 BBY byl ráz krajiny kolem Honndarsova sídla poznamenán zřícením lehkého křižníku z oběžné dráhy.
Od roku 4 BBY bylo sídlo prázdné a planeta nevyužívaná, v rámci operace Trebuchet ho však navštívil Kody-Kann Tonewy, jenž nějakou dobu využíval oprávnění a titulu zesnulého bratra. V dubnu roku 1 ABY tam zavítal znovu, společně s Carke a svým synem, ale jeho plán ukázat jim temnou stranu se mu šeredně vymstil. Carke ho nechala krvácet, Roudýho šoupla do Temného labyrintu a zmizela, takže musel být Kody zachráněn Fidorkkou a Roudý později společným úsilím celé skupiny.
Po absurdních událostech na Vibu 3 se tam do exilu uchýlil Champbacca.

Rodáci

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License