Ugidin světelný meč

„KLAP-KHHHHZT!“
- Ugidin světelný meč

Ugidin světelný meč byla zbraň granské učednice a později inkvizitorky Ugidy. Šlo o velmi nekvalitní zbraň, jejíž původně modrá čepel později zrudla.

Historie

Ugida si meč postavila v roce 29 BBY, po výletu na Ilum, ale stálo ji to hodně úsilí a šlo o silně podprůměrnou práci s mnoha vadami. Jelikož si ji pak nikdy nevybral žádný mistr, putoval s ní meč k pomocným sborům na Reythu a tam ležel v šuplíku, aniž by ho použila byť jen při cvičení nebo udržovala. Toho zalitovala v roce 19 BBY, když utíkala před klony a zjistila, že se mu vybila baterie, nicméně ho naštěstí nepotřebovala.
Když se Ugida schovávala u Eddieho Burkse, meč u ní našel, ale protože nefungoval, ani se nepokusil jí ho vzít a ona neměla příležitost ho zkusit opravit. Na to došlo až poté, co posílila řady Inkvizice a lord Styx jí k tomu poskytl součástky i instrukce. Zbraň pak nejen dostala novou baterii, pořádnou, ale odhodlání se pomstít pomalu ovlivňovalo centrální krystal. Definitivní změna přišla poté, co Ugida zabitím Eddieho Burkse propadla temné straně.
Když byla jejich základna 24. 7. 0 ABY napadena, měla ho Granka u sebe a společně s Mufarem vyběhli vstříc útočníkům. Ugida jím řízla nejen Bruce a Vina, ale později také Fidorkku a ještě později se jí povedlo jím probodnout bok Champbaccovi. Fidorkka ji však obratem zabila zbraní z oltáře Styxovy mistryně a meč si ponechala. Nějakou dobu zvažovala, že se ho naučí používat, ale na její pracky byl poněkud malý a Champbacca ho považoval za šunt, a tak byl raději věnován Grakkusovi výměnou za omilostnění Moz'Goja.
Tam se stal základem nové Huttovy sbírky a pod sklem mu to slušelo rozhodně víc než v ruce šílené Granky.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License