Ugidin světelný meč

„KLAP-KHHHHZT!“
- Ugidin světelný meč

Ugidin světelný meč byla zbraň granské inkvizitorky Ugidy z Rozengardu. Ta si ho postavila ještě během svých učednických let po výletu na Ilum, ale stálo ji to hodně úsilí. Původně modrá čepel zrudla poté, co Ugida pod vedením lorda Styxe zabila Eddieho Burkse a definitivně posílila řady Inkvizice.
Když byla jejich základna v roce 0 ABY napadena, měla ho Granka u sebe a společně s Mufarem vyběhli vstříc útočníkům. Ugida jím řízla nejen Bruce a Vina, ale později také Fidorkku a ještě později se jí povedlo jím probodnout bok Champbaccovi. Fidorkka ji však obratem zabila a meč si ponechala.
Nějakou dobu zvažovala, že se ho naučí používat, ale na její pracky byl stejně jako ten zelený, který získala o pár vteřin dřív, poněkud malý, a tak byl raději věnován Grakkusovi výměnou za omilostnění Moz'Goja. Tam se stal základem nové Huttovy sbírky a pod sklem mu to slušelo rozhodně víc než v ruce šílené Granky.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License